Kunna bidiyo ( 451 - 475 daga wannan: 757 )
Ladan yin rance ba tareda ruwaba
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Yin sadaka
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Ciyarwa
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Ladan wanda yagina masallaci
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Ladan Yin sallar jana iza sannan kuma rakata har makabarta har abinneta
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Ladan duk wanda yayiwa wanda yake daciwo ta aziyya
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Yin addu’a ga wanda aka jarrabashi
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Ziyaran marar lafiya
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Karanta ayatul kursiyyu bayan kowace salla
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Fadin:subhanalla wal hadu lillah wallahu akbar su talatin da  uku sannan yacika da
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Addura shiga kasuwa
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Ladan wanda yayyi nufin salla da dadare amma sai bacci ya rinjaye shi
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Ladan wanda ya tashi da dare kuma ya tashi iyalinsa (matarsa)
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Ladan anbaton allah bayan mutun yayi sallar asuba
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Ladan wanda ya zauna wurin sallarsa yana ta anbaton allah
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Ladan sallar walaha
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Nafila da akeyi kullum kafin fitowar alfijiri
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Yawaita yin  lafila a boye
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Kiyaye sallolin nafila(raka’agoma sha biyu) a kowace  rana
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Salla acikin sahon farko
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Sallar isha’I da asuba acikin jama’a
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Riskar kabbaran harrama
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Yin shiri da sammako zuwa masallaci ranar juma’a
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Zuwa masallaci
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Yawan tattaki zuwa masallaci
2016-01-30
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Go to the Top