Suna *
Lambar wayar tafi-da-gidanka
Kasarka
Gari (Inda kake zaune)
Native Language
Nau'in Sakon
email dinka *
Matashiyar sakon *
Gundarin Sakon *
Ka sannya alkaluma
   

Go to the Top