Kunna bidiyo ( 401 - 425 daga wannan: 757 )
Karya
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Shan giya
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Cin riba
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Hassada
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Girman kai
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Gyara zahiri dakuma barib badini a bace
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Yin aiki domin wani allah
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Wanda ake hadiye fushi
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Wanda akayabeshi da alheri
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Barin yawan wasanni da karya
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Istigfari
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Shugaba mai a dalci
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Wanda burinsa shine lahira
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Saukakewa musulmi da kuma rufe masa asiri da tai makamasa
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Kawar da abinda zai cutar daga hayya
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Rukarwa muminai maza da mata gafara wajan allah
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Ladan wanda yayiwa dan uwansa musulmi addu’a
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Masu son juna dan allah
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Kaunar mutanan kieki
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Wanda yabbada kariya ga mutuncin dan uwansa musulmi
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Hada hannu domin gaisuwa yayin saduwa
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Fara sallama ga mutane
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Jin Kunya
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Son alheri ga musulmai
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Jinkan halittu da tausaya masu
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Go to the Top