Kunna bidiyo ( 376 - 400 daga wannan: 757 )
Yiwa musulmi dariya
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Barin anbaton allah
2016-02-03
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Magana kamar tsun tsaye
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Yawan Magana batare da anbaton allah ba
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Maganar dake jayo fushin allah
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Kwacewa wani kasar filinsa
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Cutar da masallata
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Wucewa ta gaban mai salla
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Rauni a salla
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Barin sallar juma a da la asar domin kasala
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Yin fatawa ba tare da ilimi ba
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Cutan talakawa daga masu mulki
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Shugabantadda munafiki da fasiki
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Nuna kiyayya ga masoyan allah
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Kasha amintaccen kafiri cikin garin musulinci
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Tsorata musulmi
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Wanda ya jingina kansa zuwa ga wani ba aubansaba
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Kafirta musulmi
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Al fasha
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Yada asirin mutane
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Yawan tsinuwa
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Yi da mutane
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Annamimanci
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Daukar hoto
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Lekon asiri
2016-02-02
wadansu gada cikin abubuwan da aka yi hani akansu acikin shariar musulinci.
Go to the Top