Kunna bidiyo ( 426 - 450 daga wannan: 757 )
Kyawawan dabi’u
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Daukar dawainiyar maraya
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Yiwa iyaye biyayya da sada zumunta
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Neman yardar mace ga mijinta
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Yin addu’a kafin saduwa da iyali
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Wanda yakeson samun sauki yayinda wani aiki yake yimasa wahala
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Wanda ya godewa allahyayin  cin abinci ko sayya sabon tufafi
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Fadin; bismillah yayin shiga gida da cin tuwo
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Kiyaye faraji da harshe
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Ladan duk wanda yabar wani abu domin allah
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Ladan wanda aka jarabtashi da karbe masa ganinsa kuma yayyi hakuri
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Ladan wanda yara kanana suka mutu masa
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Dogaro ga allah
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Idon dayake kuka saboda tsoron allah
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Wanda yaruki allah mutuwan shahada akan gaskiya
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Falalar ma lami da ladansa
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Ladan yin layya
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Ladan yin aiki nagari cikin kwanaki goma
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Umra cikin watan ramadan
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Hajji kar babbe
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Ladan yin sallar tarawihi tareda limami har
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Ladan yin azumi kwana shida a watan shauwal
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Yin azumi uku a kowace wata da kuma ranar arafa da a shu ra
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Yin azumi daya don allah
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Ladar yin Yafiya ga wanda baida shi
2016-01-31
wadansu daga cikin abubuwanda shariya tayyi umarni dasu wa aida yakamaci kowane musulmi yasansu domin aikatasu.
Go to the Top