Yanbulle duruusu ( 426 - 450 of: 1015 )
tafsiir suurat annacli  (014 - 026)
2016-02-29
tamaham suuratul annacli tafsiiriy qafar afat yanik 14hattoh aayataak 26hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suurat annacli  (011-014)
2016-02-29
tamaham suuratul annacli tafsiiriy qafar afat yanik 11hattoh aayataak 14hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suurat annacli  (006-011)
2016-02-29
tamaham suuratul annacli tafsiiriy qafar afat yanik 6hattoh aayataak 11hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suurat annacli  (001-006)
2016-02-29
tamaham suuratul annacli tafsiiriy qafar afat yanik 1hattoh aayataak 6hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suurat al israa (104-111)
2016-02-29
tamaham suuratul israa tafsiiriy qafara afat yanik 104hattoh aayataak suuratak ellecabo fanah yani kinni.
tafsiir suurat al israa (096-104)
2016-02-29
tamaham suuratul israa tafsiiriy qafara afat yanik 96hattoh aayataak 104hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suurat al israa (086-096)
2016-02-29
tamaham suuratul israa tafsiiriy qafara afat yanik 86hattoh aayataak 96hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suurat al israa (075-085)
2016-02-29
tamaham suuratul israa tafsiiriy qafara afat yanik 75hattoh aayataak 85hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suurat al israa (066-067)
2016-02-29
tamaham suuratul israa tafsiiriy qafara afat yanik 66hattoh aayataak 67hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suurat al israa (060-066)
2016-02-29
tamaham suuratul israa tafsiiriy qafara afat yanik 60hattoh aayataak 66hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suurat al israa (058-060)
2016-02-29
tamaham suuratul israa tafsiiriy qafara afat yanik 58hattoh aayataak 60hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suurat al israa (049-058)
2016-02-29
tamaham suuratul israa tafsiiriy qafara afat yanik 49hattoh aayataak 58hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suurat al israa (046-049)
2016-02-29
tamaham suuratul israa tafsiiriy qafara afat yanik 46hattoh aayataak 49hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suurat al israa (038-046)
2016-02-29
tamaham suuratul israa tafsiiriy qafara afat yanik 38hattoh aayataak 46hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suurat al israa (024-038)
2016-02-29
tamaham suuratul israa tafsiiriy qafara afat yanik 24hattoh aayataak 38hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suurat al israa (017-024)
2016-02-29
tamaham suuratul israa tafsiiriy qafara afat yanik 17hattoh aayataak 24hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suurat al israa (008-017)
2016-02-29
tamaham suuratul israa tafsiiriy qafara afat yanik 8 hattoh aayataak 17hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suurat al israa (001-007)
2016-02-29
tamaham suuratul israa tafsiiriy qafara afat yanik suuratak qimbook 7hattoh aayat fanah yani kinni.
cabsu yallal esseritaanama -82
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak bacra taban kee nammay hattoh darsi kinni tamah.
sooloh ayro (kiyaama) yalli isi iraawot iraawisu waa malcina numu -81
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak malcina bacra taban kee inik hattoh darsi kinni tamah.
ellecabo buxa foocat haanama -80
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak malcina bacra taban hattoh darsi kinni tamah.
muslimtuk gibda kalaah kaal xabbacoysaama -78
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak malcina taban kee bacar hattoh darsi kinni tamah.
naqabu yanxuqeenimi -77
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak malcina taban kee malcin hattoh darsi kinni tamah.
giddii kee dirab cabaanama -76
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak malcina taban kee lacey hattoh darsi kinni tamah.
sinaamah ada tikka intam giti addak kalaanama -75
2016-02-27
yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak malcina taban kee konoy hattoh darsi kinni tamah.
Go to the Top