Yanbulle duruusu ( 201 - 225 of: 1015 )
tafsiir suurat al anfaal (40 - 45)
2016-06-22
suurat al anfaal tafsiiriy qafar afat yanik 40hattoh aayataak 45hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suurat al anfaal (33 - 40)
2016-06-22
suurat al anfaal tafsiiriy qafar afat yanik 33hattoh aayataak 40hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suurat al anfaal (25 - 33)
2016-06-22
suurat al anfaal tafsiiriy qafar afat yanik 25hattoh aayataak 33hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suurat al anfaal (16 - 25)
2016-06-22
suurat al anfaal tafsiiriy qafar afat yanik 16hattoh aayataak 25hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suurat al anfaal (08-16)
2016-06-22
suurat al anfaal tafsiiriy qafar afat yanik 8hattoh aayataak 16hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suurat al anfaal (01-08)
2016-06-22
suurat al anfaal tafsiiriy qafar afat yanik 1hattoh aayataak 8hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suuratu attowba (122 - 129)
2016-05-24
taham suuratu attowbah tafsiiriy qafar afat yanik 122hattoh aayaataak 129hattoh aayat fanah yani kinni ( suuratak ellecabo).
tafsiir suuratu attowba (117 - 122)
2016-05-24
taham suuratu attowbah tafsiiriy qafar afat yanik 117hattoh aayaataak 122hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suuratu attowba (112 - 117)
2016-05-24
taham suuratu attowbah tafsiiriy qafar afat yanik 112hattoh aayaataak 117hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suuratu attowba (106 - 112)
2016-05-24
taham suuratu attowbah tafsiiriy qafar afat yanik 106hattoh aayaataak 112hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suuratu attowba (100 - 106)
2016-05-24
taham suuratu attowbah tafsiiriy qafar afat yanik 100hattoh aayaataak 106hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suuratu attowba (093 - 099)
2016-05-24
taham suuratu attowbah tafsiiriy qafar afat yanik 93hattoh aayaataak 99hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suuratu attowba (088 - 093)
2016-05-24
taham suuratu attowbah tafsiiriy qafar afat yanik 88hattoh aayaataak 93hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suuratu attowba (079 - 088)
2016-05-24
taham suuratu attowbah tafsiiriy qafar afat yanik 79hattoh aayaataak 88hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suuratu attowba (074 - 079)
2016-05-24
taham suuratu attowbah tafsiiriy qafar afat yanik 74hattoh aayaataak 79hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suuratu attowba (068 - 074)
2016-05-24
taham suuratu attowbah tafsiiriy qafar afat yanik 68hattoh aayaataak 74hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suuratu attowba (062 - 068)
2016-05-24
taham suuratu attowbah tafsiiriy qafar afat yanik 62hattoh aayaataak 68hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suuratu attowba (054 - 062)
2016-05-24
taham suuratu attowbah tafsiiriy qafar afat yanik 54hattoh aayaataak 62hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suuratu attowba (051 - 054)
2016-05-24
taham suuratu attowbah tafsiiriy qafar afat yanik 51hattoh aayaataak 54hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suuratu yuunus (106 - 109)
2016-05-24
taham suuratu yuunus tafsiiriy qafar afat yanik 106hattoh aayaataak 109hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suuratu yuunus (070 - 078)
2016-05-24
taham suuratu yuunus tafsiiriy qafar afat yanik 70hattoh aayaataak 78hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suuratu yuunus (061 - 070)
2016-05-24
taham suuratu yuunus tafsiiriy qafar afat yanik 61hattoh aayaataak 70hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suuratu yuunus (053 - 061)
2016-05-24
taham suuratu yuunus tafsiiriy qafar afat yanik 53hattoh aayaataak 61hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suuratu yuunus (042 - 053)
2016-05-24
taham suuratu yuunus tafsiiriy qafar afat yanik 42hattoh aayaataak 53hattoh aayat fanah yani kinni.
tafsiir suuratu yuunus (033 - 042)
2016-05-24
taham suuratu yuunus tafsiiriy qafar afat yanik 33hattoh aayaataak 42hattoh aayat fanah yani kinni.
Go to the Top