Yanbulle duruusu ( 326 - 350 of: 1015 )
Yallih meqe migaaqitte - Ashaafii
2016-04-03
Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Ashaafii ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.
Yallih meqe migaaqitte - Attayyibu
2016-04-03
Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Attayyibu ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.
Yallih meqe migaaqitte - Almannaanu
2016-04-03
Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Almannaanu ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.
Yallih meqe migaaqitte - Al muminu
2016-04-03
Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Al muminu ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.
Yallih meqe migaaqitte - Alcasiibu
2016-04-03
Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Alcasiibu ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.
Yallih meqe migaaqitte - Almuqhiitu
2016-04-03
Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Almuqhiitu ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.
Yallih meqe migaaqitte - Almujiibu
2016-04-03
Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Almujiibu ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.
Yallih meqe migaaqitte - Alqhariibu
2016-04-03
Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Alqhariibu ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.
Yallih meqe migaaqitte - Arrafiiqhu
2016-04-03
Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Arrafiiqhu ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.
Yallih meqe migaaqitte - Arraqhiibu
2016-04-03
Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Arraqhiibu ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.
Yallih meqe migaaqitte - Ashahiidu
2016-04-03
Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Ashahiidu ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.
Yallih meqe migaaqitte - Albasiiru
2016-04-03
Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Albasiiru ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.
Yallih meqe migaaqitte - Assamiiqu
2016-04-03
Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Assamiiqu ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.
Yallih meqe migaaqitte - Annasiiru
2016-04-03
Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Annasiiru ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.
Yallih meqe migaaqitte - Almawlaa
2016-04-03
Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Almawlaa ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.
Yallih meqe migaaqitte - Alcamiidu
2016-04-03
Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Alcamiidu ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.
Yallih meqe migaaqitte - Alwaliyyu
2016-04-03
Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Alwaliyyu ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.
Yallih meqe migaaqitte - Almajiidu
2016-04-03
Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Almajiidu ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.
Yallih meqe migaaqitte - Aljamiilu
2016-04-03
Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Aljamiilu ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.
Yallih meqe migaaqitte - Ashshakuuru
2016-04-03
Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Ashshakuuru ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.
Yallih meqe migaaqitte - Ashshaakiru
2016-04-03
Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Ashshaakiru ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.
Yallih meqe migaaqitte - Alcakamu
2016-04-03
Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Alcakamu ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.
Yallih meqe migaaqitte - Alcakiimu
2016-04-03
Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Alcakiimu ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.
Yallih meqe migaaqitte - Albarru
2016-04-03
Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Albarru ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.
Yallih meqe migaaqitte - Alqaliimu
2016-04-03
Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Alqaliimu ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.
Go to the Top