Kunna bidiyo ( 101 - 125 daga wannan: 757 )
Addu’ar tafiyar da bakin- ciki
2016-04-22
DARUSSA VIDIYO AKAN WASU ADDU’O’I MASU MAHIMMANCI ACIKIN RAYUWAR MUSULMI,WANDA IDAN MUTUM YA KIYAYESU ALLAH ZAI KARESHI DAGA SHARIN ALJANI DA MUTUM.
Addu’a wanda yace yana sonka dan allah
2016-04-22
DARUSSA VIDIYO AKAN WASU ADDU’O’I MASU MAHIMMANCI ACIKIN RAYUWAR MUSULMI,WANDA IDAN MUTUM YA KIYAYESU ALLAH ZAI KARESHI DAGA SHARIN ALJANI DA MUTUM.
Addu’a idan akaji haushin kare
2016-04-22
DARUSSA VIDIYO AKAN WASU ADDU’O’I MASU MAHIMMANCI ACIKIN RAYUWAR MUSULMI,WANDA IDAN MUTUM YA KIYAYESU ALLAH ZAI KARESHI DAGA SHARIN ALJANI DA MUTUM.
Addu’a idan akaji carar zakara ku kukan jaki
2016-04-22
DARUSSA VIDIYO AKAN WASU ADDU’O’I MASU MAHIMMANCI ACIKIN RAYUWAR MUSULMI,WANDA IDAN MUTUM YA KIYAYESU ALLAH ZAI KARESHI DAGA SHARIN ALJANI DA MUTUM.
Addu’ar sabon aure
2016-04-22
DARUSSA VIDIYO AKAN WASU ADDU’O’I MASU MAHIMMANCI ACIKIN RAYUWAR MUSULMI,WANDA IDAN MUTUM YA KIYAYESU ALLAH ZAI KARESHI DAGA SHARIN ALJANI DA MUTUM.
Addu’ar fita daga masallaci
2016-04-22
DARUSSA VIDIYO AKAN WASU ADDU’O’I MASU MAHIMMANCI ACIKIN RAYUWAR MUSULMI,WANDA IDAN MUTUM YA KIYAYESU ALLAH ZAI KARESHI DAGA SHARIN ALJANI DA MUTUM.
Addu’ar shiga masallaci
2016-04-22
DARUSSA VIDIYO AKAN WASU ADDU’O’I MASU MAHIMMANCI ACIKIN RAYUWAR MUSULMI,WANDA IDAN MUTUM YA KIYAYESU ALLAH ZAI KARESHI DAGA SHARIN ALJANI DA MUTUM.
Idan musulmi yayi atishewa
2016-04-22
DARUSSA VIDIYO AKAN WASU ADDU’O’I MASU MAHIMMANCI ACIKIN RAYUWAR MUSULMI,WANDA IDAN MUTUM YA KIYAYESU ALLAH ZAI KARESHI DAGA SHARIN ALJANI DA MUTUM.
Addu’ar fita daga gida
2016-04-22
DARUSSA VIDIYO AKAN WASU ADDU’O’I MASU MAHIMMANCI ACIKIN RAYUWAR MUSULMI,WANDA IDAN MUTUM YA KIYAYESU ALLAH ZAI KARESHI DAGA SHARIN ALJANI DA MUTUM.
Idan dayanku ya  yi mafarki
2016-04-22
DARUSSA VIDIYO AKAN WASU ADDU’O’I MASU MAHIMMANCI ACIKIN RAYUWAR MUSULMI,WANDA IDAN MUTUM YA KIYAYESU ALLAH ZAI KARESHI DAGA SHARIN ALJANI DA MUTUM.
Addu’ar wanda yake razana acikin barci
2016-04-22
DARUSSA VIDIYO AKAN WASU ADDU’O’I MASU MAHIMMANCI ACIKIN RAYUWAR MUSULMI,WANDA IDAN MUTUM YA KIYAYESU ALLAH ZAI KARESHI DAGA SHARIN ALJANI DA MUTUM.
Addu’ar kafin , da bayan barci
2016-04-22
DARUSSA VIDIYO AKAN WASU ADDU’O’I MASU MAHIMMANCI ACIKIN RAYUWAR MUSULMI,WANDA IDAN MUTUM YA KIYAYESU ALLAH ZAI KARESHI DAGA SHARIN ALJANI DA MUTUM.
shi ne abin bautawa da gaskiya
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne abin bautawa da gaskiya ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi kadai yake  babu abin da ya ke  kama da shi
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi kadai yake babu abin da ya ke kama da shi ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi kadai yake baida abukin tarayya
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi kadai yake baida abukin tarayya ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne wanda ake nuhi da bukata
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne wanda ake nuhi da bukata ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne mai cikakken shugabanci akan halittu
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne mai cikakken shugabanci akan halittu ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne kadaitaccen da ba shi da mataimaki
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne kadaitaccen da ba shi da mataimaki ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne boyayyen da babu wani abu da ya kare shi
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne boyayyen da babu wani abu da ya kare shi ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne wanda babu wani ab sama da shi
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne wanda babu wani ab sama da shi ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne nakarshen da babu wani abu bayansa
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne nakarshen da babu wani abu bayansa ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne wanda babu wani abu kafinshi
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne wanda babu wani abu kafinshi ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne yak e yalwata arziki ga bayinsa
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne yak e yalwata arziki ga bayinsa ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
shi ne mai dauke rayuka
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( shi ne mai dauke rayuka ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
ragewa shi ne yake karawa abubuwa kima da tasiri ko koma yarage musu shi
2016-04-19
"DARUSSAN VIDIYO A HALSHAN HAUSA MASU TAKEN: SUNAYAN ALLAH KIAWAWA, ACIKIN WANGA VIDIYO SUNA( ragewa shi ne yake karawa abubuwa kima da tasiri ko koma yarage musu shi ) TAREDA BAYANIN MA ANONINSA,
AN SAYYASUNE TA HAYYAR RUBUTU A VIDIYO."
Go to the Top