ఇస్లాం ధర్మం లోని మానవహక్కులు

అంశాల వారీగా కేటగిరీలు విషయపు వివరణ
పేరు: ఇస్లాం ధర్మం లోని మానవహక్కులు
సంక్షిప్త వివరణ: ఇస్లాం ధర్మంలోని మానవ హక్కుల గురించి ఇక్కడ చర్చించబడింది. తీవ్రవాదం, ఉగ్రవాదానికి ఇస్లాం ధర్మంలో ఎలాంటి స్థానం లేదనే విషయ కూడా తగిన ప్రామాణిక ఆధారాలతో నిరూపించబడింది. ఇక్కడ 35 కంటే ఎక్కువ భాషలలో ఈ అంశాలు ఉన్నాయి.
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/825390
ఇంకా ( 9 )
మరిన్ని అంశాలు ( 25 )
Go to the Top