Наредување на добро и одвраќање од лошо

Categories through topics Subject Information
Title: Наредување на добро и одвраќање од лошо
Short Discription: Петте работи кои се свети во нашата вера се: верувањето, животот, разумот, имотот и потеклото. Сигурноста е многу важен елемент и особина на исламското општество кое како такво ги обврзува сите да советуваат и да се помагаат меѓусебно. Секој муслиман треба да го брани ова општество и една од првите форми на таа одбрана е системот хисбе, наредување на добро и одвраќање од зло. Таа институција е столб на општеството и професија на сите Божји пратеници и добри луѓе. Со оваа институција се гарантира сигурноста на заедницата и се намалуваат видливите форми на грешење кои ја најавуваат блискоста на Божјата казна. Оваа датотека содржи материјали поврзани со прописите на оваа тема.
Short Link: http://IslamHouse.com/2818715
Go to the Top