Preventie van het aanbevelen van het goede en het verbieden van het slechte

Categorieën per onderwerp Artikelbeschrijving
Adres: Preventie van het aanbevelen van het goede en het verbieden van het slechte
Korte omschrijving: De doeleinden van de shari’a is de bescherming van de vijf universele doelstellingen in het mensen leven nl.: Het behouden (en onderhouden) van de religie (din),leven (nafs), menselijke voortplanting(nasl),intellect (aql),bezit (mal). Bij het beschermen van die 5 eerder vernoemde universele doelstellingen is de veiligheid in het mensenleven gegarandeerd. Daarom stelt de islamtische maatschappij aan haar leden om elkaar te adviseren en elkaar bij te staan om deze vijf universele doelstellingen te handhaven. Ieder moslim staat aan de frontlinie van de islamitische natie en het is zijn plicht om zijn islamitische gemeenschap te verdedigen. De preventie van het aanbevelen van het goede en het verbieden van het slechte is daar een vb. van, het is een orgaan binnen de islamitische gemeenschap die zich bezighoud met die nobele taak nl. de verdediging van de islamitische gemeenschap. Het aanbevelen van het goede en het verbieden van het slechte is het summum van de shari'ah en één van de taken van de profeten en de rechtvaardigen, want die taak bestaat uit grote deugden en algemene goede en heeft voordelen en balangen in het hedendaagse leven en in het hiernamaals, integendeel als de taak van het aanbevelen van het goede en het verbieden van het slechte word verwaarloosd, dan leid dat tot De doeleinden van de shari'a is de bescherming van de vijf universele doelstellingen in het mensen leven nl.: Het behouden (en onderhouden) van de religie (din),leven (nafs), menselijke voortplanting(nasl),intellect (aql),bezit (mal). Bij het beschermen van die 5 eerder vernoemde universele doelstellingen is de veiligheid in het mensenleven gegarandeerd. Daarom stelt de islamtische maatschappij aan haar leden om elkaar te adviseren en elkaar bij te staan om deze vijf universele doelstellingen te handhaven. Ieder moslim staat aan de frontlinie van de islamitische natie en het is zijn plicht om zijn islamitische gemeenschap te verdedigen. De preventie van het aanbevelen van het goede en het verbieden van het slechte is een orgaan binnen de islamitische gemeenschap die zich bezighoud met die nobele taak. Het aanbevelen van het goede en het verbieden van het slechte is het summum van de shari’ah en één van de taken van de profeten en de rechtvaardigen, want die taak bestaat uit grote deugden en algemene goede en heeft voordelen en belangen in het hedendaagse leven en in het hiernamaals, integendeel als de taak (het aanbevelen van het goede en het verbieden van het slechte) word verwaarloosd, dan leid dat tot slechte gevolgen zoals perversiteit, overheersing van zonden, ontevredenheid en afschuw van Allah en zijn spoedige bestraffing. In deze groep vind je verschillende artikels die dit onderwerp dieper benaderen en de regels ervan duidelijk maken.
Korte link: http://IslamHouse.com/433474
Gerelateerde onderwerpen ( 5 )
Go to the Top