Shaikh Abu Bakr Al-Shatiry

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Shaikh Abu Bakr Al-Shatiry
Giới thiệu sơ lược: Shaikh Abu Bakr Al-Shatiry sinh năm 1970 DL, trưởng thành tại thành phố Jeddah, ông là Imam tại Jame’ Al-Furqon thị trấn Al-Nusem ở Jeddah.

Cuộc sống gia đình: đã lập gia đình và có bốn người con và Kuya của ông là Abu Abdur Rohman.

Bằng cấp đạt được: Ông đạt được phần thưởng về Qur’an với đường truyền Hafs từ A’sim dưới sự dạy dỗ của Shaikh Ayman Rushdy Suwaid vào năm 1416 H, và đạt được văn bằng thạc sĩ kế toán vào năm 1420 H.
Thêm vào ngày: 2009-05-10
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/207202
Các chủ đề liên quan ( 2 )
Go to the Top