Kisomo cha Aya za Quraan kwa upokezi wa warshi pamoja na Tafsiri ya maana za Aya kwa lugha ya Tamazight kikabila

Qurani Tukufu Kadi ya maelezo ya watu wote
Anuwani: Kisomo cha Aya za Quraan kwa upokezi wa warshi pamoja na Tafsiri ya maana za Aya kwa lugha ya Tamazight kikabila
Maelezo kwa ufupi.: Kisomo cha Aya za Quraan kwa upokezi wa warshi pamoja na Tafsiri ya maana za Aya kwa lugha ya Tamazight kikabila.
Unaweza kudownload kwakiwango cha juu kwakubonyeza picha ya torrent.
Tarehe ya kuongezwa: 2014-06-12
kiungo kwa ufupi: http://IslamHouse.com/639677
Viambatanisho ( 113 )
1.
Suratutu Al-Fatiha
321 KB
Open: Suratutu Al-Fatiha.mp3
2.
Suratu Al-Baqara
51.9 MB
Open: Suratu Al-Baqara.mp3
3.
Suratu Aal-Imran
30.1 MB
Open: Suratu Aal-Imran.mp3
4.
Suratu Al-Nisaa
24.3 MB
Open: Suratu Al-Nisaa.mp3
5.
Al-Maaidah
23.4 MB
Open: Al-Maaidah .mp3
6.
Al-An aam
26.4 MB
Open:  Al-An aam.mp3
7.
Al-Anfaal
10.2 MB
Open: Al-Anfaal.mp3
8.
At-Tawba
20.8 MB
Open: At-Tawba.mp3
9.
Yunus
14.5 MB
Open: Yunus.mp3
10.
Hud
15.6 MB
Open: Hud.mp3
11.
Yusuf
14.4 MB
Open: Yusuf.mp3
12.
Ar-Raad
7 MB
Open: Ar-Raad.mp3
13.
Ibrahim
6.8 MB
Open: Ibrahim.mp3
14.
Al-Hijr
5.6 MB
Open: Al-Hijr.mp3
15.
An-Nahhl
14.8 MB
Open: An-Nahhl.mp3
16.
Al-Israai
12.8 MB
Open: Al-Israai.mp3
17.
Al-Kahf
12.8 MB
Open: Al-Kahf.mp3
18.
Maryam
8.1 MB
Open: Maryam.mp3
19.
Taha
11.4 MB
Open: Taha.mp3
20.
Al-Anbiyaa
9.9 MB
Open: Al-Anbiyaa.mp3
21.
Al-Hajj
9.9 MB
Open: Al-Hajj.mp3
22.
Al-Muuminuun
8.5 MB
Open: Al-Muuminuun.mp3
23.
An-Nuur
10.5 MB
Open: An-Nuur.mp3
24.
Al-Furqaan
7.2 MB
Open: Al-Furqaan.mp3
25.
Ash-Shuaraa
10.6 MB
Open: Ash-Shuaraa.mp3
26.
An-Naml
9.4 MB
Open: An-Naml.mp3
27.
Al-Qasas
11.5 MB
Open: Al-Qasas.mp3
28.
Al-Ankabuut
7.8 MB
Open: Al-Ankabuut.mp3
29.
Ar-Rum
6.6 MB
Open: Ar-Rum.mp3
30.
Luqman
4.5 MB
Open: Luqman.mp3
31.
As-Sajdah
3.3 MB
Open: As-Sajdah.mp3
32.
Al-Ahzab
10.9 MB
Open: Al-Ahzab.mp3
33.
Sabaa
7.2 MB
Open: Sabaa.mp3
34.
Faatir
6.6 MB
Open: Faatir.mp3
35.
Yaasin
5.8 MB
Open: Yaasin.mp3
36.
As-Swafat
7.6 MB
Open: As-Swafat.mp3
37.
Swaad
6.2 MB
Open: Swaad.mp3
38.
Az-Zumar
9.5 MB
Open: Az-Zumar.mp3
39.
Ghafir
9.9 MB
Open: Ghafir.mp3
40.
Fusilat
6.6 MB
Open: Fusilat.mp3
41.
Ash-Shuura
1.5 MB
Open: Ash-Shuura.mp3
42.
Az-Zukhruf
382.1 KB
Open: Az-Zukhruf.mp3
43.
Ad-Dukhan
3.1 MB
Open: Ad-Dukhan.mp3
44.
Al-Jaathiya
4 MB
Open: Al-Jaathiya.mp3
45.
Al-Ahqaaf
5.4 MB
Open: Al-Ahqaaf.mp3
46.
Muhammad
4.5 MB
Open: Muhammad.mp3
47.
Al-Fat-hi
4.9 MB
Open: Al-Fat-hi.mp3
48.
Al-Hujuraat
2.9 MB
Open: Al-Hujuraat.mp3
49.
Qaf
3.2 MB
Open: Qaf.mp3
50.
Adh-Dhaariyaat
3.3 MB
Open: Adh-Dhaariyaat.mp3
51.
At-Tuur
2.7 MB
Open: At-Tuur.mp3
52.
An-Najm
3 MB
Open: An-Najm.mp3
53.
Al-Qamar
3.1 MB
Open: Al-Qamar.mp3
54.
Ar-Rahman
3.8 MB
Open: Ar-Rahman.mp3
55.
Al-Waaqiah
3.8 MB
Open: Al-Waaqiah.mp3
56.
Al-Hadiid
5.1 MB
Open: Al-Hadiid.mp3
57.
Al-Mujaadalah
4.1 MB
Open: Al-Mujaadalah.mp3
58.
Al-Hashri
4 MB
Open: Al-Hashri.mp3
59.
Al-Mumtahinah
3.1 MB
Open: Al-Mumtahinah.mp3
60.
As-Swaf
1.9 MB
Open: As-Swaf.mp3
61.
Al-Jumua
1.6 MB
Open: Al-Jumua.mp3
62.
Al-Munafiquun
1.3 MB
Open: Al-Munafiquun.mp3
63.
At-Taghaabun
1.2 MB
Open: At-Taghaabun.mp3
64.
At-Twalaaq
2.3 MB
Open: At-Twalaaq.mp3
65.
At-Tahriim
2.2 MB
Open: At-Tahriim.mp3
66.
Al-Mulku
2.7 MB
Open: Al-Mulku.mp3
67.
Al-Qalam
2.6 MB
Open: Al-Qalam.mp3
68.
Al-Haaqah
2.4 MB
Open: Al-Haaqah.mp3
69.
Al-Maarij
2 MB
Open: Al-Maarij.mp3
70.
Nuuh
1.9 MB
Open: Nuuh.mp3
71.
Al-Jinn
2.2 MB
Open: Al-Jinn.mp3
72.
Al-Muzammil
1.6 MB
Open: Al-Muzammil.mp3
73.
Al-Mudathir
2.1 MB
Open: Al-Mudathir.mp3
74.
Al-Qiyamah
1.4 MB
Open: Al-Qiyamah.mp3
75.
Al-Insaan
2.1 MB
Open: Al-Insaan.mp3
76.
Al-Mursalaat
1.8 MB
Open: Al-Mursalaat.mp3
77.
An-Nabai
1.6 MB
Open: An-Nabai.mp3
78.
Al-Naziaat
1.7 MB
Open: Al-Naziaat.mp3
79.
A’basa
1.3 MB
Open: A’basa.mp3
80.
At-Takwiir
941.4 KB
Open: At-Takwiir.mp3
81.
Al-Infitwar
692.6 KB
Open: Al-Infitwar.mp3
82.
Al-Mutwaf-Fifiin
1.5 MB
Open: Al-Mutwaf-Fifiin.mp3
83.
Al-Inshiqaaq
985.2 KB
Open: Al-Inshiqaaq.mp3
84.
Al-Buruuj
1019.5 KB
Open: Al-Buruuj.mp3
85.
At-Twaariq
629.2 KB
Open: At-Twaariq.mp3
86.
Al-A’laa
756.1 KB
Open: Al-A’laa.mp3
87.
Al-Ghaashiyah
858.3 KB
Open: Al-Ghaashiyah.mp3
88.
Al-Fajr
1.2 MB
Open: Al-Fajr.mp3
89.
Al-Balad
725.7 KB
Open: Al-Balad.mp3
90.
Ash-Shams
580.3 KB
Open: Ash-Shams.mp3
91.
Al-Layl
760.3 KB
Open: Al-Layl.mp3
92.
Adh-Dhuhaa
399.2 KB
Open: Adh-Dhuhaa.mp3
93.
Ash-Sharh
286.8 KB
Open: Ash-Sharh.mp3
94.
At-Tyn
379.3 KB
Open: At-Tyn.mp3
95.
Al-Alaq
736.4 KB
Open: Al-Alaq.mp3
96.
Al-Qadr
301.2 KB
Open: Al-Qadr.mp3
97.
Al-Bayyinah
819.6 KB
Open: Al-Bayyinah.mp3
98.
Az-Zilzal
384.8 KB
Open: Az-Zilzal.mp3
99.
Al-Aadiyaat
393.8 KB
Open: Al-Aadiyaat.mp3
100.
Al-Qaariah
389.9 KB
Open: Al-Qaariah.mp3
101.
At-Takaathur
341 KB
Open: At-Takaathur.mp3
102.
Al-Asri
199.4 KB
Open: Al-Asri.mp3
103.
Al-Humazah
350.2 KB
Open: Al-Humazah.mp3
104.
Al-Fiil
71.9 KB
Open: Al-Fiil.mp3
105.
Quraish
243 KB
Open: Quraish.mp3
106.
Al-Maaun
263 KB
Open: Al-Maaun.mp3
107.
Al-Kawthar
174.3 KB
Open: Al-Kawthar.mp3
108.
Al-Kaafirun
248.3 KB
Open: Al-Kaafirun.mp3
109.
An-Nsr
208.7 KB
Open: An-Nsr.mp3
110.
Al-Masad
248.3 KB
Open: Al-Masad.mp3
111.
Al-Ikhlas
165 KB
Open: Al-Ikhlas.mp3
112.
Al-Falaq
237.8 KB
Open: Al-Falaq.mp3
113.
An-Naas
262.9 KB
Open: An-Naas.mp3
Go to the Top