ఇస్లాం ధర్మంలోని ఏకదైవత్వం

దాచటం విషయపు వివరణ
పేరు: ఇస్లాం ధర్మంలోని ఏకదైవత్వం
భాష: ఇంగ్లీష్
సంక్షిప్త వివరణ: ఇది చాలా మంచి వ్యాసం. ఇస్లాం ధర్మంలోని స్వచ్ఛమైన ఏకదైవత్వం గురించి వివరిస్తున్నది. కేవలం అల్లాహ్ మాత్రమే ఆరాధింపబడే అర్హతలు గలవాడని, ఎలాంటి మాధ్యమం లేకుండా డైరక్టుగా ఆయనను ఆరాధించాలని మరియు సర్వలోక సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్, ఈ సృష్టిని పోలి లేడని అలాగే ఈ సృష్టి కూడా ఆయనను పోలి లేదని సంక్షిప్తంగా ప్రస్తావిస్తున్నది. అల్లాహ్ పంపిన ప్రవక్తలందరూ ప్రజలకు అందజేసిన పిలుపు ఇదే.
చేర్చబడిన తేదీ: 2014-06-06
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/623639
క్రింది విభజన ప్రకారం ఇది విషయపరంగా వర్గీకరించబడని వాటిని సంబోధిస్తున్నది
దీనితో జతచేయబడిన విషయాలు ( 2 )
1.
the Oneness of God in islam 01
2.3 MB
2.
the Oneness of God in islam 02
2.2 MB
వివరణాత్మక వర్ణన
ఇంకా ( 1 )
Go to the Top