Прикажи постере ( 1 - 11 од укупних: 11 )
Опасност камате
(Српски)
2015-02-24
Ова брошура разматра важне тачке у вези са каматом. Објашњава шта је камата, зашто је камата забрањена у исламу, и предлаже нам начине како да избегнемо камату. И на крају нам указује да се удаљавањем од камате постиже Божије задовољство и успех како на овом и тако и на будућем свету.
Појам Бога у исламу
(Српски)
2015-02-09
Темељ и особеност ислама је веровање у једноћу (монотеизам) и јединственост Свемогућег Бога, који је Створитељ и Господар свега, савршен у свим Својим својствима. Он Сам једино заслужује сво обожавање. У томе лежи наш успех и спасење на овом и на будућем свету.
Значај молитве
(Српски)
2015-02-09
Молитва је друго најважније начело у исламу и најбитнија обавеза у животу једног муслимана. Молитва је дело које мора да се испуњава свакодневно, без обзира на околности. Бог није ослободио муслимане молитве у ниједној ситуацији, и не постоји оправдање за неиспуњавање те обавезе.
Наука у Исламу
(Српски)
2014-12-20
Ова брошура нам указује на неке научне чињенице које су споменуте у Кур’ану пре више од 1400 година, доказујући да је ислам истинска Божија вера. Указују нам на чињенице које се тичу порекла људског живота, развијање ембриона, ширење свемира као и на оригинално порекло гвожђа на Земљи.
Исус
(Српски)
2014-12-20
Ова брошура нам пружа јасну слику о Исусу, мир над њим, о том великом и часном Божијем Посланику, користећи се цитатима из Кур’ана и Библије.
Права жена у исламу
(Српски)
2014-12-20
Ова брошура нам говори о правима жене у исламу, као што је право на образовање и једнако право у одабирању супружника. Такође нам указује да су за своја добра или лоша дела подједнако одговорни и мушкарац и жена.
Смисао живота
(Српски)
2014-12-20
Ова брошура нас подсећа на смисао нашег постојања на овом пролазном свету. Такође нам наводи битне разлоге због чега морамо да верујемо у Бога као Створитеља свемира и свега постојећег.
Неистине у вези са исламом
(Српски)
2014-12-11
Брошура нам указује на нека погрешна схватања и неистине о исламу. Нпр, да муслимани обожавају новог бога, и да обожавају Мухаммеда; да је ислам вера која подстиче на насиље; да је хиџаб који жене носе опресиван за жене; да ислам приморава жену на присилну удају, као и то да је дозвољено у исламу присиљавање немуслимана да прихвате ислам. Уверите се сами!
Ислам
(Српски)
2014-12-11
Брошура нам укратко објашњава и разјашњава религију ислам. Такође нас упознаје са пет основа исламског веровања, са концептом обожавања Бога у исламу као и са шест главних начела у исламу. Такође нам укратко говори о смислу живота. И све нам то представља на јасан, једноставан и лак начин.
Посланик, сазнајте више о овом великану
(Српски)
2014-12-11
Ова брошура нам укратко казује о неким особинама Посланика Мухаммеда, мир над њим. Казује нам о његовој милости према људима, стрпљивости, саосећајности, племенитости, пажљивости и разумевању.
Хиџаб
(Српски)
2014-12-11
Ова брошура се бави питањима хиџаба – исламске одеће за жену муслиманку – на различите начине као што су: хиџаб као преданост и покорност Богу, као чедност, као заштита, као понос, као поштовање и као самопоуздање. Такође су наведени и неки докази о хиџабу у Библији.
Go to the Top