වීඩියෝ පෙන්වන්න ( 26 - 50 ගෙන්: 86 )
ඊමානය කෙටි හැඳින්වීමක්
2015-09-20
ඊමාන් යන්නෙහි සැබෑ අර්ථය හා එහි අඩංගු විය යුතු කරුනු කාරනා කුමක්ද යන්න ඉතා කෙටියෙන් මෙම වීඩියෝ පටයෙහි නැරඹිය හැක
දුආ ප්‍රාර්ථනා කිරීමේ වැදගත්කම
2015-09-20
සර්වබලධාරී අල්ලාහ් දෙවිඳුන් අභියස ආයාචනා කිරීමෙහි වැදගත් කම පිළිබඳ ඇති අල් කුර්ආන් වැකි හා නබි වදන් සමහරක් මෙම වීඩියෝ පටයේ නැරඹිය හැක.
නබි (සල්) තුමාණන්ගේ මුුතු වදන් ආරක්ෂා කිරීම
2015-09-13
නබි (සල්) තුමාණන්ගේ මුුතු වදන් ආරක්ෂා කිරීම කෙතරම් වැදගත් දැයි කියන හදීසය මෙහි විස්තර කර ඇත.
සූරතුල් බකරාවෙහි අවසාන වාක්‍ය දෙකෙහි මහිමය
2015-09-13
සූරතුල් බකරාවෙහි අවසාන වාක්‍ය දෙකෙහි මහිමය පිළිබඳ තිබෙන එක් හදීසයක අර්ථය හා කෙටි පැහිදිලි කිරීමක්
හදීස් විවරණය අංක 1
2015-09-13
මුස්ලිම් වරයෙකු දෛනික ජීවිතයේ දැනගත යුතු කරුණු අඩංගු හදීස් අරාබි භාෂාවෙන් හා එහි පරිවර්තනය සමඟත් ඉතා කෙටියෙන් එම හදීසයේ විවරණයත් මෙම කෙටි වීඩියෝ පටයෙහි නරඹන්නට හැක.
?බිද්අත් යනු කුමක්ද
2015-09-13
බිද්අත් යන්නෙහි අර්ථය හා එහි භයානකත්වය පිළිබඳව කෙටි පණිවිඩයක්
පාපොච්චාරණය
2015-09-13
මානවයාගෙන් එදිනෙදා සිදු වන පාපයන් සඳහා ඔහු සර්වබලධාරී අල්ලාහ්ගෙන් පාපොච්චාරණය කළ යුතුය
සුළු පාපයන් මකා විනාශ කරන කර්තව්‍යයන්
2015-09-13
අප විසින් දෛනිකව සිදුවන සුළු පාපයන් අල්ලාහ් දෙවියන්ගේ කරුණාව හේතුවෙන් මැකී විනාශ වී යන්නේය.එවන් කර්තව්‍යයන් සමහරක් මෙහි විස්තර කෙරේ.
ශිර්ක් කෙටි හැඳින්වීමක්
2015-06-04
ශිර්ක් හෙවත් අල්ලාහ් දෙවිඳුන්ට ආදේශ කිරීම යන මාතෘකාව යටතේ වචන ස්වල්පයක් මෙහි ඉදිරිපත් කරන ලදී.
මුස්ලිම්වරුන්ගේ සත්යසයතාව ඉස්ලාම් දහමට රුකුලක් දෙයි (සංහිඳියාව පිළිබඳ සාකච්ඡාව)
2015-06-02
,ඉස්ලාම් දහම කෙරෙහි සමාජයේ අන්ආගමික කවුරුත් සතුටුවුයේ මුස්ලිම්වරුන්ගේ සත්යමයතාව පිළිබඳ සෑහීමට පත්වීමෙන්ය. සත්යලතාව ඉස්ලාමයේ ප්රයධාන කොටසකි. බහු වාර්ගික සමාජයේ සත්යලයවන්ත භාවය වර්ධනය කිරීම මුස්ලිම්වරුන්ගේ පරම යුතුකමවේ
සත්‍යවන්තභාවය
2015-04-11
ඉස්ලාම් සිතෙන් කයෙන් වචනයෙන් යන තුන් දොරටුවම සත්යනවන්තභාවය යටතේ පැවැතිය යුතු බව අවධානරය කරයි.
සූරා ෆාතිහා - නව පැහැදීමක්
2015-01-02
1. සූරා ෆාතිහා කොටස් තුනකින් පහදා දීම
2. අල්ලාහ් ට අදාල කොටස, ගැත්තාට අදාල කොටස සහ ඒවා දෙක අතර තිබෙන සම්බන්ධතා
ඉස්ලාමීය දින දර්ශනය
2014-12-24
1. මුස්ලිම්වරු සූර්ය සහ සඳ මත කාලය ගණන් කරති
2. නැමදුම සඳහා සූර්යයා පදනම් කරනු ලබයි
3. මාසය ගණන් කිරීමේ දී චන්ද්ර යාව පදනම් කර ගනී.
ආගමික සංහිඳියාව -6
2014-11-28
1.ජිහාද් පිළිබඳ අසත්‍ය තොරතුරු
2. විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න
ආගමික සංහිඳියාව -5
2014-11-28
1.ජිහාද් පිළිබඳ අසත්‍ය තොරතුරු
2. විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න
ආගමික සංහිඳියාව -4
2014-11-28
1.ජිහාද් පිළිබඳ අසත්‍ය තොරතුරු
2. විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න
ආගමික සංහිඳියාව -3
2014-11-18
1.ජිහාද් පිළිබඳ අසත්‍ය තොරතුරු
2. විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න
ආගමික සංහිඳියාව -2
2014-11-18
1.ජිහාද් පිළිබඳ අසත්‍ය තොරතුරු
2. විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න
ඉස්ලාමිය නීතිය හැඳින්වීමක් 4
2014-11-14
1. ඉස්ලාමිය දණ්ඩ නීතිය යටතේ අපරාධ අඩු බව ඉතිහාසය පෙන්වයි.
2. අපරාධ සිදුවීමට හේතුන්: නුගුත්කම, සංවරය හින වීම, දරිදුතාව, ආගමෙන් බැහැර වීම යන කරුණු මෙහි අදාල වේ
මුහර්රම් ගැන පහදා දීම?
2014-11-01
1.මුහර්රම් මාසයේ ආරම්භය
2. මුහර්රම් උපවාස
උල්හියියා පිළිබඳ විස්තර
2014-10-02
1. උල්හියියා යනු කුමක්ද?
2. එය ඉටු කළ යුතු ආකාරය කුමක්ද?
3. ඉටු කිරීමේදී සමාජීය වග කීම.
හජ් හි මහිමය
2014-09-23
1. කුර්ආන් පවසන අයුරින් හජ් වන්දනවේ මහිමය
2. හජ් වන්දනාවෙහි ජනයාගේ වගකීම කුමක්ද?
3. එය ඉටු කළ යුතු අයුරු
හජ් වන්දනාව තුළින් සහෝදරත්වය
2014-09-12
හජ් වන්දනාව තුළින් ඉස්ලාමිය සහෝදරත්වය තහවුරුවේ
රමදාන් උපවාසයේ මහිමය
2014-06-30
1. රමදාන් මාස උපවාසයේ මහිමය පිළිබඳව කුර්ආන් වදන්.
2. උපවාසය පළිහකි. පාපයන්ගෙන් වැළකී සිටියහොත් ෂෙයිතාන් මර්ධනය කරනු ලබති, නිරයෙන් ආරක්ෂාව හා ස්වර්ගයට පිවිසීමට මාර්ග විවෘතවේ, සලාහ් දෙක අතර ත්‍යාගය, ජුම්ආ දෙක අතර ක්‍ෂමාව, රමදාන් සිට ලබන වසර රමදාන් මාස අතර වන්දි, උම්රා සඳහා ලැබෙන කුසල් ලැබෙනු ඇත.
හලාල් සහ හරාම් පිඵිබඳ විමසුමක්
2014-06-30
ඉතා පිරිසිදු දේ ඔබට අනුමත කර ඇත. මෙම සංකල්පය ආහාරයට පමණක් සීමා නොවේ. ඉස්ලාමිය ජීවිතයේ සියලු දේවලට මෙය අදාලය
Go to the Top