N. Tamkiny

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: N. Tamkiny
Giới thiệu sơ lược: Thông dịch viên tiếng Uygur đáng tin cậy của Văn phòng hợp tác tuyên truyền và hướng dẫn cho những người nhập cư tại Al-Rabwah thành phố Riyadh. Là giám thị trang web tiếng Uygur, tốt nghiệp trường Đại Học Islam Al-Imam Muhammad Saud khoa Thần Học Islam và Tuyên Truyền.
Thêm vào ngày: 2009-03-29
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/199706
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top