نمایش فایلهای ویدئویی ( 1 - 25 مجموع: 314 )
اسراف نکنید
2017-05-22
"خداوند متعال می ‌فرمايد: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف: 31]«بخوريد و بياشاميد و اسراف نکنيد؛ زيرا خدا اسراف‌کنندگان را دوست ندارد».
پس پيش از آنکه اوضاع ما را به راه اسرافکاران سوق دهد، بايد به فکر چاره باشيم؛ چرا که دولت‌هاي معاصری بوده‌اند که به رفاه و اسراف فراوان مشهور بوده‌اند، اما با گذشت زمان، گرفتار قحطي و گرسنگی گشتند. پس بايد همگی براي ميانه‌روی در مصرف مواد غذايی بکوشيم و به ميزان مورد نياز استفاده کنيم ؛ اگر چيزی اضافه ماند، براي وعده ی بعدی از آن استفاده کنيم يا پس از بسته‌بندی آن را به نيازمندان بدهيم و اگر غذا مناسب انسان نيست، آن را در ظرفی گذاشته و به پرندگان و حيوانات بدهيم؛ زيرا (خوبی به هر موجود زنده‌ای اجر دارد) و هميشه اين سخن الله متعال را به ياد داشته باشيم: (سپس در آن روز از ناز و نعمت بازخواست خواهيد شد)."
استقبال شهر رمضان
2017-05-22
"اهل تجارت در فرصت های تجاری تمام امکانات خود را بکار ميگيرند و به تجارت ميپردازند تا به بالاترين سود ممکن درست يابند، مسلمانان نيز با انواع عبادتها به پيشواز ماه مبارک رمضان ميروند
مثلا در ماه شعبان بسيار روزه ميگيرند تا براي رمضان آمادگی بيشتري پيدا کنند وخالصانه توبه ميکنند. ميکوشند تا از بار گناهان رهايی يابند، حق ديگران را ادا کنند و با بخشش و آشتى به استقبال اين ماه ميروند تا شايسته آمرزش الهی گردند."
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 003 ) سوره آل عمران
2016-12-22
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 005 ) سوره مائده
2016-12-22
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 007 ) سوره اعراف
2016-12-22
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 006 ) سوره انعام
2016-12-22
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 004 ) سوره نساء
2016-12-22
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 018 ) سوره كهف
2016-12-22
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 017 ) سوره اسراء
2016-12-22
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 114 ) سوره ناس
2016-12-19
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 113 ) سوره فلق
2016-12-19
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 112 ) اخلاص
2016-12-19
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 111 ) سوره مسد
2016-12-19
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 110 ) سوره نصر
2016-12-19
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 109 ) سوره كافرون
2016-12-19
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 108 ) سوره كوثر
2016-12-19
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 107 ) سوره ماعون
2016-12-19
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 106 ) سوره قريش
2016-12-19
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 105 ) سوره فيل
2016-12-19
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 104 ) سوره همزه
2016-12-19
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 103 ) سوره عصر
2016-12-19
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 102 ) سوره تكاثر
2016-12-19
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 101 ) سوره قارعه
2016-12-19
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 100 ) سوره عاديات
2016-12-19
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم ( 099 ) سوره زلزله
2016-12-19
ترجمه صوتی تصویری قرآن حکیم با استفاده از تفاسیر قرآن حکیم و با کیفیت بسیار عالی صدا و تصویر
Go to the Top