Djanaza

 wolomali lagni noniyaw la bakruba carti
lagniniw: Djanaza
niefoli suruman: Adama den nii ani farikole ye, Saya ye nii boli ye farikolola, o te adam den k'a ko baniye, ayi kowerew bee o kofe, a be a ka kewale sara soro yani saya tie. Saya tien kunamaye chariya ma gnine a ko,a ye wala wala like saya sikira ani su koli n'a sutarali kitiw la, a ye niefoli ke sankan bonda kitiw la, ni gafe fura be la djenike o kuna foniw la
sira surun: http://IslamHouse.com/816125
Go to the Top