Địa vị nhóm Sahabah

Thể loại chủ đề Giới thiệu chung
Chủ đề: Địa vị nhóm Sahabah
Giới thiệu sơ lược: Trong những đức tin cơ bản của tín đồ Muslim nhóm Sunnah và Jamaa-ah là rất mực tất cả Sahabah tức các bằng hữu của Nabi - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -, thương yêu họ vì Allah, chấp nhận hài lòng địa vị của họ như nhóm Muhaajireen, nhóm Ansaar và những người noi theo tấm gương cao quí của họ. Trong trang này tổng hợp rất nhiều bài viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau phân tích về địa vị của Sahabah và sẵn sàn đối đầu với ai dám xúc phạm, dám mắng chửi họ.
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/800627
Xem thêm ( 3 )
Các chủ đề liên quan ( 3 )
Go to the Top