suahabaw fusamantiyaw

 wolomali lagni noniyaw la bakruba carti
lagniniw: suahabaw fusamantiyaw
niefoli suruman: suna moko k'a dusukuna siri ani u ka dina laseli ye : allah kira ka suhabaw kanuni ( kisi ani nema b'a ye) ani ka allah bato ni muhadjiruna ni ansaru ni taabiina fusamantiya sabatili ye . walandaw be ni gafe kono kan dama dowla minu be u sabati,
sira surun: http://IslamHouse.com/814353
Go to the Top