al khatma ajjaahira dentindo jangdeeji sappo di

alkuraan teduda o kartal renda
tiitoonde: al khatma ajjaahira dentindo jangdeeji sappo di
huunde rabbinaande: al khatma ajjaahira dentindo jangdeeji sappo dideftere quraan jangaande nde jangoowa abdul rashiid suufi e riwaaya duurii wonande abu amr
deftere quraan jangaande nde jangoowa abdul rashiid suufi e riwaaya suusii wonande abu amr
deftere quraan jangaande nde jangoowa abdul rashiid suufi e riwaaya khalaf wonande hamja
deftere quraan jangaande nde jangoowa abdul rashiid suufi e riwaaya shuba wonande aasim
deftere quraan jangaande nde jangoowa aliy ben abdurahmaan al hujayfii e riwaaya qaaluun
deftere quraan jangaande nde jangoowa mahmuud khalil al husarii e riwaaya duuri
taraade aayeeji quraan e riwaaya warsh e firtude maanaaji aayeeji di e demngal amajig

taariika naatnugol: 2014-06-16
naatirde sowaande: http://IslamHouse.com/658554
jahdooje ( 17 )
1.
simoore fatiha
865.6 KB
Open: simoore fatiha .mp3
2.
simoore baqara
98.9 MB
Open: simoore baqara.mp3
3.
simoore anbiyaa
62 MB
Open: simoore anbiyaa.mp3
4.
simoore haji
65.5 MB
Open: simoore haji   .mp3
5.
simoore muuminuun
55.5 MB
Open: simoore muuminuun .mp3
6.
simoore nuur
56.6 MB
Open: simoore nuur .mp3
7.
simoore furqaan
65.7 MB
Open: simoore furqaan .mp3
8.
simoore shuaraa
23.5 MB
Open: simoore shuaraa.mp3
9.
simoore naml
45 MB
Open: simoore naml .mp3
10.
simoore shuaraa
35 MB
Open: simoore shuaraa.mp3
11.
simoore ankabuut
36.6 MB
Open: simoore ankabuut .mp3
12.
simoore ankabuut
34.3 MB
Open: simoore ankabuut .mp3
13.
simoore dukhaan
13.6 MB
Open: simoore dukhaan.mp3
14.
simoore jaashiya
15.9 MB
Open: simoore jaashiya.mp3
15.
simoore ahqaaf
10.3 MB
Open: simoore ahqaaf.mp3
16.
simoore muhamad
32.2 MB
Open: simoore muhamad.mp3
17.
simoore naasi
31.1 MB
Open: simoore naasi.mp3
Go to the Top