Msahafu ulio somwa na msomaji shekh Abdallah Basfar

Qurani Tukufu Kadi ya maelezo ya watu wote
Anuwani: Msahafu ulio somwa na msomaji shekh Abdallah Basfar
Maelezo kwa ufupi.: Msahafu ulio somwa na msomaji shekh Abdallah Aly Basfar ,Ambae anasifika kwakuwa na sauti nzuri, ambayo imerekodiwa kwa teknologia nakwakiwango chajuu chasauti.
Unaweza kudownload kwakiwango cha juu kwakubonyeza picha ya torrent.
Tarehe ya kuongezwa: 2014-06-14
kiungo kwa ufupi: http://IslamHouse.com/652502
Viambatanisho ( 113 )
1.
Suratutu Al-Fatiha
788.4 KB
Open: Suratutu Al-Fatiha.mp3
2.
Suratu Al-Baqara
109.1 MB
Open: Suratu Al-Baqara.mp3
3.
Suratu Aal-Imran
65.7 MB
Open: Suratu Aal-Imran.mp3
4.
Suratu Al-Nisaa
69.2 MB
Open: Suratu Al-Nisaa.mp3
5.
Al-Maaidah
51.6 MB
Open: Al-Maaidah .mp3
6.
Al-An aam
56.2 MB
Open:  Al-An aam.mp3
7.
Al-Anfaal
23.4 MB
Open: Al-Anfaal.mp3
8.
At-Tawba
44.9 MB
Open: At-Tawba.mp3
9.
Yunus
29.7 MB
Open: Yunus.mp3
10.
Hud
31.8 MB
Open: Hud.mp3
11.
Yusuf
31.1 MB
Open: Yusuf.mp3
12.
Ar-Raad
14 MB
Open: Ar-Raad.mp3
13.
Ibrahim
14.8 MB
Open: Ibrahim.mp3
14.
Al-Hijr
10.5 MB
Open: Al-Hijr.mp3
15.
An-Nahhl
29.5 MB
Open: An-Nahhl.mp3
16.
Al-Israai
27.2 MB
Open: Al-Israai.mp3
17.
Al-Kahf
27.5 MB
Open: Al-Kahf.mp3
18.
Maryam
17.4 MB
Open: Maryam.mp3
19.
Taha
22.3 MB
Open: Taha.mp3
20.
Al-Anbiyaa
19.8 MB
Open: Al-Anbiyaa.mp3
21.
Al-Hajj
23.2 MB
Open: Al-Hajj.mp3
22.
Al-Muuminuun
18.3 MB
Open: Al-Muuminuun.mp3
23.
An-Nuur
23.9 MB
Open: An-Nuur.mp3
24.
Al-Furqaan
15.8 MB
Open: Al-Furqaan.mp3
25.
Ash-Shuaraa
22.5 MB
Open: Ash-Shuaraa.mp3
26.
An-Naml
20.9 MB
Open: An-Naml.mp3
27.
Al-Qasas
24.8 MB
Open: Al-Qasas.mp3
28.
Al-Ankabuut
17.2 MB
Open: Al-Ankabuut.mp3
29.
Ar-Rum
14 MB
Open: Ar-Rum.mp3
30.
Luqman
9.5 MB
Open: Luqman.mp3
31.
As-Sajdah
7.4 MB
Open: As-Sajdah.mp3
32.
Al-Ahzab
24 MB
Open: Al-Ahzab.mp3
33.
Sabaa
15.3 MB
Open: Sabaa.mp3
34.
Faatir
14.9 MB
Open: Faatir.mp3
35.
Yaasin
12.9 MB
Open: Yaasin.mp3
36.
As-Swafat
16.1 MB
Open: As-Swafat.mp3
37.
Swaad
13.3 MB
Open: Swaad.mp3
38.
Az-Zumar
21.1 MB
Open: Az-Zumar.mp3
39.
Ghafir
21.7 MB
Open: Ghafir.mp3
40.
Fusilat
15.4 MB
Open: Fusilat.mp3
41.
Ash-Shuura
16.1 MB
Open: Ash-Shuura.mp3
42.
Az-Zukhruf
15.5 MB
Open: Az-Zukhruf.mp3
43.
Ad-Dukhan
6.9 MB
Open: Ad-Dukhan.mp3
44.
Al-Jaathiya
8.8 MB
Open: Al-Jaathiya.mp3
45.
Al-Ahqaaf
10.8 MB
Open: Al-Ahqaaf.mp3
46.
Muhammad
10.1 MB
Open: Muhammad.mp3
47.
Al-Fat-hi
10.5 MB
Open: Al-Fat-hi.mp3
48.
Al-Hujuraat
6.6 MB
Open: Al-Hujuraat.mp3
49.
Qaf
7.1 MB
Open: Qaf.mp3
50.
Adh-Dhaariyaat
6.4 MB
Open: Adh-Dhaariyaat.mp3
51.
At-Tuur
5.9 MB
Open: At-Tuur.mp3
52.
An-Najm
6.5 MB
Open: An-Najm.mp3
53.
Al-Qamar
6.9 MB
Open: Al-Qamar.mp3
54.
Ar-Rahman
8.4 MB
Open: Ar-Rahman.mp3
55.
Al-Waaqiah
8.6 MB
Open: Al-Waaqiah.mp3
56.
Al-Hadiid
10.4 MB
Open: Al-Hadiid.mp3
57.
Al-Mujaadalah
8.4 MB
Open: Al-Mujaadalah.mp3
58.
Al-Hashri
8.2 MB
Open: Al-Hashri.mp3
59.
Al-Mumtahinah
6.4 MB
Open: Al-Mumtahinah.mp3
60.
As-Swaf
3.9 MB
Open: As-Swaf.mp3
61.
Al-Jumua
3.2 MB
Open: Al-Jumua.mp3
62.
Al-Munafiquun
3.6 MB
Open: Al-Munafiquun.mp3
63.
At-Taghaabun
4.2 MB
Open: At-Taghaabun.mp3
64.
At-Twalaaq
5.1 MB
Open: At-Twalaaq.mp3
65.
At-Tahriim
4.7 MB
Open: At-Tahriim.mp3
66.
Al-Mulku
5.5 MB
Open: Al-Mulku.mp3
67.
Al-Qalam
5.2 MB
Open: Al-Qalam.mp3
68.
Al-Haaqah
6.3 MB
Open: Al-Haaqah.mp3
69.
Al-Maarij
4.9 MB
Open: Al-Maarij.mp3
70.
Nuuh
4 MB
Open: Nuuh.mp3
71.
Al-Jinn
4.8 MB
Open: Al-Jinn.mp3
72.
Al-Muzammil
3.5 MB
Open: Al-Muzammil.mp3
73.
Al-Mudathir
4.7 MB
Open: Al-Mudathir.mp3
74.
Al-Qiyamah
3.2 MB
Open: Al-Qiyamah.mp3
75.
Al-Insaan
4.3 MB
Open: Al-Insaan.mp3
76.
Al-Mursalaat
3.7 MB
Open: Al-Mursalaat.mp3
77.
An-Nabai
3.4 MB
Open: An-Nabai.mp3
78.
Al-Naziaat
3.5 MB
Open: Al-Naziaat.mp3
79.
A’basa
2.8 MB
Open: A’basa.mp3
80.
At-Takwiir
1.8 MB
Open: At-Takwiir.mp3
81.
Al-Infitwar
1.4 MB
Open: Al-Infitwar.mp3
82.
Al-Mutwaf-Fifiin
3.1 MB
Open: Al-Mutwaf-Fifiin.mp3
83.
Al-Inshiqaaq
1.9 MB
Open: Al-Inshiqaaq.mp3
84.
Al-Buruuj
2 MB
Open: Al-Buruuj.mp3
85.
At-Twaariq
1.2 MB
Open: At-Twaariq.mp3
86.
Al-A’laa
1.2 MB
Open: Al-A’laa.mp3
87.
Al-Ghaashiyah
1.8 MB
Open: Al-Ghaashiyah.mp3
88.
Al-Fajr
2.7 MB
Open: Al-Fajr.mp3
89.
Al-Balad
1.5 MB
Open: Al-Balad.mp3
90.
Ash-Shams
1.1 MB
Open: Ash-Shams.mp3
91.
Al-Layl
1.4 MB
Open: Al-Layl.mp3
92.
Adh-Dhuhaa
852.5 KB
Open: Adh-Dhuhaa.mp3
93.
Ash-Sharh
534.9 KB
Open: Ash-Sharh.mp3
94.
At-Tyn
689.6 KB
Open: At-Tyn.mp3
95.
Al-Alaq
1.3 MB
Open: Al-Alaq.mp3
96.
Al-Qadr
596.1 KB
Open: Al-Qadr.mp3
97.
Al-Bayyinah
1.8 MB
Open: Al-Bayyinah.mp3
98.
Az-Zilzal
796.9 KB
Open: Az-Zilzal.mp3
99.
Al-Aadiyaat
896.5 KB
Open: Al-Aadiyaat.mp3
100.
Al-Qaariah
790.8 KB
Open: Al-Qaariah.mp3
101.
At-Takaathur
660.2 KB
Open: At-Takaathur.mp3
102.
Al-Asri
393.3 KB
Open: Al-Asri.mp3
103.
Al-Humazah
730 KB
Open: Al-Humazah.mp3
104.
Al-Fiil
536.9 KB
Open: Al-Fiil.mp3
105.
Quraish
487.6 KB
Open: Quraish.mp3
106.
Al-Maaun
597.8 KB
Open: Al-Maaun.mp3
107.
Al-Kawthar
302.7 KB
Open: Al-Kawthar.mp3
108.
Al-Kaafirun
590 KB
Open: Al-Kaafirun.mp3
109.
An-Nsr
447.1 KB
Open: An-Nsr.mp3
110.
Al-Masad
519.8 KB
Open: Al-Masad.mp3
111.
Al-Ikhlas
300.2 KB
Open: Al-Ikhlas.mp3
112.
Al-Falaq
462.7 KB
Open: Al-Falaq.mp3
113.
An-Naas
636.9 KB
Open: An-Naas.mp3
Go to the Top