Fatimeer Latify

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Fatimeer Latify
Giới thiệu sơ lược: - Fatimeer Latify: người Cộng hòa Kosova, ông là Imam một trong những Masjid thành phố Mitrovica - Kosovo.
- Tốt nghiệp khoa Hadith trường Đại học Islam Al-Madinah Al-Munawwaroh.
Thêm vào ngày: 2009-08-06
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/228843
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Trung Quốc - Bangladesh - Pháp - Anh - Thái Lan - Malayalam - Kurdish - Uighur - Persian - Nga - Uz-béc - Tajik - Đức - Hà Lan - An-ba-ni
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top