Hiển thị phim ảnh ( 1 - 6 trong tổng số: 6 )
Video Dạy Tắm, Liệm, Salah & Chôn Người Chết
2015-08-20
Video Dạy Tắm, Liệm, Salah & Chôn Người Chết: Với đoạn Video này dạy tín đồ Muslim cách chuẩn bị hậu sự cho người thân của mình từ lúc hấp hối đến tắm, liệm, hành lễ Salah và chôn cất người quá cố, và nêu vài giáo lý liên quan đến mai táng.
Dạy Hành Lễ Salah Đúng Sunnah
2014-11-05
Đây là đoạn Video dạy cách hành lễ Salah đúng theo Sunnah Nabi - cầu xin bình an & phúc lành cho Người -, dành cho tín đồ Muslim mới cải đạo sang Islam.
Giới Thiệu Về Tôn Giáo Islam
2014-09-08
Đoạn Video giới thiệu về Islam, thứ hai là tâm sự của một chàng thanh niên cải đạo sang Islam bởi lý do lòng tin tưởng giữa người với người được tìm thấy ở Vương Quốc Saudi Arabia (Ả Rập Xê Út), trong khi lòng tin đó không thấy được ở nhiều nơi trên thế giới.
Xướng Đọc Thiên Kinh Qur’an Có Phụ Đề Việt Ngữ
2012-02-08
Xướng Đọc Thiên Kinh Qur’an Có Phụ Đề Việt Ngữ: Đây là phần xướng đọc Qur’an Juz Al-A’mma bởi giọng đọc Mushary Raashid Al-A’faasy được phụ đề ý nghĩa và nội dung bằng Việt ngữ.
Băng Video Hướng Dẫn Các Bước Thi Hành Haj Bằng Việt Ngữ
2011-10-06
Băng Video Hướng Dẫn Các Bước Thi Hành Haj Bằng Việt Ngữ: Với băng Video này Abu Zaytune Usman bin Ibrahim hướng dẫn những người làm Haj thật chi tiết các nghi thức thi hành Haj đúng theo Qur’an và Sunnah, sau đó đưa mọi người đến thăm một vài địa danh ở Madinah: Trước tiên là Masjid Nabi (Saw), sau đến nghịa địa nơi chôn cất các vị Sahabah, Masjid Quba, núi Uhud.
Tại sao tôi vào Islam ?
2010-01-10
Đoạn băng ngắn này trích lời tâm sự của một nhà khoa học kể lý do ông vào Islam trong khi trước kia ông không hề tin trên đời lại có Thượng Đế.
Go to the Top