Исемлеккә адресыңны керт
Синең өчен сайладык
Гөнәһлар ярлыклану сәбәбе турында Габдулбасыр хәзрәт сөйли.
Мөселманның көндәлек зикерләре, бу буклетта мөселманнар тәүлек әйләнешендә әйтә торган дога зикерләр җыелган
Ххатын-кызлар өчен булган бу кыска гына китапны динебезне, өммәтебезне вә милләтебезне күтәрүгә бер сәбәп булсын дип әзерләнде. Чөнки күп кенә хатын-кызлар үзләренә кагылышлы гади гына хөкемнәрне белеп бетермиләр.
Ир һәм хатын арасындагы бәхетнең вә шатлыкның хакыйкатькә чыгуын өстәп һәм дә алар арасындагы нәфрәт вә күңелсезлекләрне бетерүгә бер сәбәп булсын дип, ошбу
язма тәкъдим ителә.
Ир һәм хатын арасындагы бәхетнең вә шатлыкның хакыйкатькә чыгуын өстәп һәм дә алар арасындагы нәфрәт вә күңелсезлекләрне бетерүгә бер сәбәп булсын дип, ошбу
язма тәкъдим ителә.
Яңа өстәлгән материаллар ( Татарча )
Плакатлар
( Татарча )
2014-10-09
Description of the prophet prayer
Аудио
( Татарча )
2011-09-10
Җомга хотбасы. Коръан белән давалану.
Аудио
( Татарча )
2011-09-10
Никах һәм аның әхәммияте: шартлары, никахтан тыя тырган айберләр һәм бүтән нәрсәләр.
Китаплар
( Татарча )
2011-03-15
Балаларга ислам дине турында йөз дә бер сорау.
Китаплар
( Татарча )
2011-03-15
Аллаһ әйтте: «Мине итагатьлек белән зикер итегез! Мин сезне савап вә мәгьфират белән искә алырмын. Миңа шөкер итегез һәм көферлек кылмагыз».
Китаплар
( Татарча )
2011-03-14
Бу кыска гына китап балалар өчен динебезне, өммәтебезне вә милләтебезне күтәрүгә бер сәбәп булсын дип әзерләнде.
Китаплар
( Татарча )
2011-03-14
Безгә кадәр булган заманалардан башлап инде христиан-Аурупа фикерләренең үсентесе үсеп чыкты. Ул фикерләр хәзерге вакытларда көчәеп, мөселманнар арасында киң тамыр җәеп килә. Күп кенә мөселманнар бу фикерләрнең Ислам гакыйдәсенә каршы килгәнлеген аңламыйлар, яки аңларга да теләмиләр. Шуларның бер-се; мөселманга дүрт хатын алуга каршы булган фикерләр.
Китаплар
( Татарча )
2011-03-14
Аллаһ тәгалә һәрбер гасырда Коръәнгә вә Сөннәткә чакыручы һәм ширек вә мәҗүсилек нәҗесләреннән пакьләнергә, бидгать вә хорафат караңгылыгыннан яктылыкка чыгарга ярдәм итүче галимнәрне бар итте. Әбү Хәнифә ошбулардан иделәр. Алар барысы да Коръәнгә һәм Сөннәткә тынуга кирәклектә вә бу ике асылга хыйлаф иткән барча карашны калдыруда бердәм карашта иделәр.
Китаплар
( Татарча )
2010-12-26
Ххатын-кызлар өчен булган бу кыска гына китапны динебезне, өммәтебезне вә милләтебезне күтәрүгә бер сәбәп булсын дип әзерләнде. Чөнки күп кенә хатын-кызлар үзләренә кагылышлы гади гына хөкемнәрне белеп бетермиләр.
Китаплар
( Татарча )
2010-12-26
Ир һәм хатын арасындагы бәхетнең вә шатлыкның хакыйкатькә чыгуын өстәп һәм дә алар арасындагы нәфрәт вә күңелсезлекләрне бетерүгә бер сәбәп булсын дип, ошбу язма тәкъдим ителә.
Go to the Top