สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารทางอีเมล
คัดสรรเพื่อคุณ
บทความว่าด้วยคืน ลัยละตุล ก็อดรฺ อธิบายความหมาย ความประเสริฐ ทัศนะต่างๆ เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของลัยละตุล ก็อดรฺ ผ่านความเห็นของบรรดาอุละมาอ์ การสนับสนุนให้ประกอบอิบาดะฮฺในคืนนี้ และบทดุอาอ์ เป็นต้น
คำถาม : ในโอกาสที่เรากำลังจะได้พบพานกับค่ำคืนอัล-ก็อดรฺ พวกเราปรารถนาที่จะให้ท่านชัยค์ได้กล่าวแนะนำ ตักเตือนต่อบรรดาพี่น้องมุสลิมอันเนื่องจากโอกาสอันทรงคุณค่านี้ ... ตอบโดยเชค อับดุลอะซีซ บิน บาซ
คุฏบะฮฺวันศุกร์ สะกิดเตือนให้คำนึงถึงความสำคัญของการมุ่งมั่นทำความดีในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเราะมะฎอน ตามแบบฉบับของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ด้วยการอิอฺติกาฟและอิบาดะฮฺอื่นๆ เพื่อแสวงความประเสริฐอันยิ่งใหญ่ของค่ำคืน ลัยละตุลก็อดรฺ
คุฏบะฮฺวันศุกร์ อธิบายความหมายในทางภาษาและทางวิชาการของค่ำคืนลัยละตุลก็อดรฺ กล่าวถึงทัศนะต่างๆ เกี่ยวกับการกำหนดคืนลัยละตุลก็อดรฺ และเรียกร้องให้มุสลิมทุกคนให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับค่ำคืนที่ล้ำเลิศที่สุดในรอบปี ซึ่งมิอาจจะมีคืนใดเทียบเท่าได้อีก การเพิกเฉยที่จะค้นหาคืนลัยละตุลก็อดรฺจึงนับว่าเป็นความขาดทุนที่น่าเสียดายยิ่ง
ผู้เขียนได้รวบรวมการกระทำบางประการที่ถูกถือว่าเป็นอะมัลที่ควรทำในเดือนเราะญับ โดยได้ศึกษาถึงข้อเท็จจริง ที่มาที่ไป และสายรายงานที่เกี่ยวข้อง ตามการวินิจฉัยของอุละมาอ์ บทความเดิมจาก http://saaid.net/mktarat/12/7-1.htm
หนังสือเพื่อการแนะนำศาสนาอิสลาม เหมาะสำหรับผู้สนใจอิสลามทุกคน บรรจุด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในอัลกุรอานและซุนนะฮฺ โดยการวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ พร้อมภาพประกอบการอธิบายอย่างเป็นขั้นตอน (ไฟล์แนบอัพเดทล่าสุด 12/10/2014)
เพิ่มล่าสุด ( ไทย )
ไฟล์เสียง
( ไทย )
2018-08-15
อธิบายสูเราะฮฺ อัล-ญุมุอะฮฺ และบทเรียนต่างๆ ที่ถอดได้จากสูเราะฮฺ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 4 ตอน มีนัยสำคัญระบุถึงหน้าที่ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในการสร้างประชาชาติของท่านด้วยอัลกุรอานอันเป็นพระคัมภีร์ยิ่งใหญ่จากอัลลอฮฺเพื่อเป็นทางนำชีวิต และยกอุทาหรณ์คนที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามครรลองของพระคัมภีร์อย่างพวกยิว และปิดท้ายด้วยการประกาศให้ทราบว่าประชาชาติของท่านนบีมีความประเสริฐกว่าชาวคัมภีร์ก่อนหน้านี้ด้วยการที่พวกเขาได้รับการชี้ทางให้ใช้วันศุกร์เป็นวันสำคัญประจำสัปดาห์ของพวกเขา เป็นวันที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอย่างแนบแน่นหากพวกเขาต้องการสร้างตัวตนของประชาชาติให้มีประสิทธิภาพสมตามที่ท่านนบีได้พยายามมาตั้งแต่แรก
ไฟล์เสียง
( ไทย )
2018-04-11
อธิบายสูเราะฮฺ อัศ-ศ็อฟ และบทเรียนต่างๆ ที่ถอดได้จากสูเราะฮฺ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 5 ตอน ว่าด้วยการแนะนำกับบรรดาผู้ศรัทธาให้พวกเขาทำตามที่พวกเขาพูด และไม่สมควรพูดในสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจจะปฏิบัติจริง อีกทั้งได้ยกตัวอย่างจากประชาชาติในอดีตเพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่พวกเขา สรุปท้ายด้วยคำสอนที่จะบอกว่าพวกเขาควรทำอย่างไรเพื่อให้ประสบความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
ไฟล์เสียง
( ไทย )
2018-02-07
อธิบายสูเราะฮฺ อัล-มุมตะหะนะฮฺ และบทเรียนต่างๆ ที่ถอดได้จากสูเราะฮฺ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 6 ตอน มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นอัล-วะลาอ์ วัล-บะรออ์ หรือความรักและความเกลียด การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับศัตรูที่คอยทำร้ายอิสลาม รวมถึงขอบเขตที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้ปฏิสัมพันธ์ ตามที่อัลลอฮฺได้กำหนดไว้เป็นบทบัญญัติซึ่งสามารถรักษาแก่นรากอันแข็งแกร่งแต่ก็มีความยืดหยุ่นผ่อนปรนอย่างสมดุล
ไฟล์เสียง
( ไทย )
2017-11-20
อธิบายสูเราะฮฺ อัล-หัชร์ และบทเรียนต่างๆ ที่ถอดได้จากสูเราะฮฺ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 10 ตอน นำเสนอส่วนหนึ่งจากเรื่องราวของยิวบนีนะฎีรที่ผิดสัญญากับชาวมุสลิมในเมืองมะดีนะฮฺ สูเราะฮฺได้พูดถึงตัวอย่างความเป็นพี่น้องกันระหว่างชาวมุฮาญิรีนและอันศอร และแฉพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างมุนาฟิกและพวกยิว สุดท้ายก็ได้ให้ข้อสรุปที่สำคัญในกระบวนการสร้างความแข็งแกร่งของผู้ศรัทธาผ่านการยึดมั่นในคำสอนของอัลกุรอานที่ยิ่งใหญ่จากอัลลอฮฺผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงกำหนดทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ทรงประสงค์
ไฟล์เสียง
( ไทย )
2017-08-31
อธิบายสูเราะฮฺ อัล-มุญาดิละฮฺ และบทเรียนต่างๆ ที่ถอดได้จากสูเราะฮฺ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 11 ตอน นำเสนอประเด็นมารยาททางสังคมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงในแต่ละวัน ซึ่งบางประการนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับประเด็นความเชื่อ และภาวะการตอบรับและการเป็นปฏิปักษ์ต่อบทบัญญัติของอัลลอฮฺอย่างคาดไม่ถึง สูเราะฮฺนี้ยังได้พูดถึงพฤติกรรมบางส่วนของพวกยิวและมุนาฟิกอีกด้วย
หนังสือ
( ไทย )
2017-05-13
หนังสือที่ประมวลบทบัญญัติต่างๆ ในอิสลามที่เกี่ยวข้องกับสตรีเป็นการเฉพาะ รวบรวมประเด็นต่างๆ โดยสังเขป ประกอบด้วยบทบัญญัติทั่วไป บัญญัติเกี่ยวกับการตกแต่งเรือนร่างของสตรี บัญญัติเกี่ยวกับเลือดประจำเดือน เลือดเสีย และเลือดหลังคลอด เสื้อผ้าและหิญาบ การละหมาด การจัดการศพ การถือศีลอด การประกอบพิธีหัจญ์และอุมเราะฮฺ การเป็นสามีภรรยาและการสิ้นสุดระหว่างกัน บัญญัติต่างๆ ที่จะปกป้องรักษาเกียรติ ศักดิ์ศรี และความบริสุทธิ์ของสตรี
ไฟล์เสียง
( ไทย )
2017-03-13
อธิบายสูเราะฮฺ อัล-มุรสะลาต และบทเรียนต่างๆ ที่ถอดได้จากสูเราะฮฺ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมดสี่ตอน เป็นอีกหนึ่งสูเราะฮฺที่นำเสนอหลักความเชื่อเกี่ยวกับวันอาคิเราะฮฺ โดยยกอุทาหรณ์จากหลักฐานต่างๆ มากมายให้มนุษย์ได้สำนึกและหวนกลับมาทบทวนสิ่งที่พวกเขาต้องพบอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น เป็นสูเราะฮฺสั้นๆ ที่เน้นประเด็นเรื่องการศรัทธาต่อโลกหน้าอย่างกระชับ รวมทั้งเรียกร้องให้ไตร่ตรองคำสอนของอัลกุรอานอย่างตรงไปตรงมา
หนังสือ
( ไทย )
2017-02-20
เนื้อหาในหนังสือพูดถึงความหมายของเศาะหาบะฮฺ ความประเสริฐ สถานะ และหน้าที่ของมุสลิมต่อพวกเขาตามหลักความเชื่อของอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ
ไฟล์เสียง
( ไทย )
2017-02-15
คุฏบะฮฺวันศุกร์ ว่าด้วยพิษภัยและโทษของการซินา เนื่องด้วยเทศกาลวาเลนไทน์ที่ถูกใช้เป็นช่วงเวลาแห่งความรักของหนุ่มสาว ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการประพฤติผิดศีลธรรมตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม
ไฟล์เสียง
( ไทย )
2017-02-01
อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อินซาน และบทเรียนต่างๆ ที่ถอดได้จากสูเราะฮฺ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมดหกตอน เป็นสูเราะฮฺที่สรุปเรื่องราวชีวิตของมนุษย์และการเดินทางสู่สวรรค์อันเป็นสถานพำนักถาวรที่เขาจากมา สูเราะฮฺนี้ได้ฉายภาพของสวรรค์อย่างสวยงาม เพื่อกระตุ้นให้มนุษย์มุ่งมั่นปฏิบัติความดีตามคำสอนอัลกุรอานด้วยความอดทน เพื่อจะได้รับผลตอบแทนเป็นสวรรค์ตามที่พวกเขาปรารถนาด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺ
Go to the Top