அஞ்சல் பட்டியலில் இனையுங்கள்
உங்களுக்காக எமது தெரிவு
ஷஹாதாவை கூறிய மனைவி அதன்படி நடக்கிறாளா? தொழுகையை கடை பிடிக்கிறாளா? பிள்ளைகள் குர்ஆன் ஓதிகிறார்களா? என்று வழி காட்டுவதன் மூலம் மனைவி சுவர்க்கம் போதும் சந்தர்ப்பம் கிட்டிகிறது
மனைவியை விட கணவனுக்கு தரம் உயர்ந்தது
1. மனைவிக்கு கணவன் மஹர்கொடுக்க வேண்டும்.
2. மனைவிக்கு சொந்த வருமானம் இருப்பினும் மனைவியின் உணவு, உடைக்கான செலவை கணவன் கொடுக்க வேண்டும்.
அல்லாஹ்வின் அருளை பெற்றவர்கள் யார்?
1. போதும் என்ற உள்ளம் படைத்தவன்.
2. இறையச்சம் உள்ளவன்
3. அல்லாஹ்வின் திருப்திக்காக மறைந்திருந்து செயல் புரிபவன்
புதிதாக சேர்க்கப்பட்டது ( தமிழ் )
வீடியோக்கள்
( தமிழ் )
2018-10-25
"வீட்டைக் கட்டியெழுப்புவதில் பெண்களின் பங்களிப்பு பொருத்தமான கணவரைத் தேர்வு செய்தல் குடும்ப வாழ்வை இஸ்லாம் வணக்கமாகக் காட்டியுள்ளது தூய்மையான கொள்கை அடிப்படையில் பிள்ளைகளை வளர்த்தல் அல்லாஹ் விசாரிப்பான் என்ற பொறுப்புணர்வுடன் வீட்டைப் பராமரித்தல் இணைவைப்பு, நூதனங்கள், பாவகாரியங்கள், அதற்கான வழிவகைகள் அனைத்தை விட்டும் வீட்டைத் தூய்மைப்படுத்தல் தாய் தான் பிள்ளைகளின் முதல் பாடசாலை"
வீடியோக்கள்
( தமிழ் )
2018-10-25
"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும் ஹதீஸுல் குத்ஸீ என்பதன் விளக்கம் அல்குர்ஆன், ஹதீஸுல் குத்ஸீ, ஹதீஸ் நபவீ ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் அநீதியை அல்லாஹ் தனக்கே ஹராமாக்கியுள்ளான் அல்லாஹ்தான் தனது அடியார்களுக்கு உணவு, உடை மற்றும் அனைத்து வாழ்வாதாரங்களை வழங்கியுள்ளான் கல்வி, நேர்வழியைத் தேடுவதன் அவசியம் பாவமன்னிப்பு அல்லாக்விடம்தான் தேட வேண்டும், அவன்தான் அனைத்துப் பாவங்களையும் மன்னிப்பவன் அல்லாஹ்வின் அரசாட்சி பரிபூரணமானது, அவன் யாரிடமும் தேவையற்றவன்."
வீடியோக்கள்
( தமிழ் )
2018-10-25
"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும் சுத்தத்தின் முக்கியத்துவமும், அது ஈமானின் பாதி என்பதன் விளக்கமும் தஸ்பீஹின் சிறப்பும், விளக்கமும் தொழுகை, தர்மம் மற்றும் அல்ஹம்து லில்லாஹ் என்று கூறுவதன் சிறப்பு பொறுமையின் சிறப்பும் அதன் வகைகளும் அல்குர்ஆன் எவ்வாறு எமக்கு சார்பாக அல்லது எதிராக வாதாடும் அல்குர்ஆன் விடயத்தில் அஹ்லுஸ்ஸுன்னாக்களின் கொள்கை மறுமையில் அமல்கள் நிறுக்கப்படும் தராசு உண்டு என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளல்"
வீடியோக்கள்
( தமிழ் )
2018-10-25
"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும் கடமையான தொழுகை, நோன்பின் முக்கியத்துவம் ஹலாலை ஹலால் என்றும், ஹராத்தை ஹராம் என்றும் ஏற்றுக் கொள்வதன் விளக்கம் நபித்தோழர்களின் நோக்கங்களெல்லாம் சுவனம் நுழைவது மாத்திரமே இந்த நபிமொழியில் ஸகாத், ஹஜ் ஆகியன கூறப்படாமைக்குக் காரணம்"
வீடியோக்கள்
( தமிழ் )
2018-10-25
"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும் ஈமான், இஸ்திகாமத் என்பதன் விளக்கம் கல்வியைத் தேடுவதில் நபித்தோழர்களின் ஆர்வம் நபியவர்களின் பதில்கள் குறைந்த வார்தைகள் நிறைய அர்த்தங்களைக் கொண்டதாக இருக்கும்"
வீடியோக்கள்
( தமிழ் )
2018-10-06
"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும் முன்னைய நபித்துவங்களை நம்புதல் நீ வெட்கப்படவில்லையென்றால் என்ற வார்த்தையின் விளக்கம் முன்னைய வேதங்களில் இடம்பெற்றுள்ளதாக அல்குர்ஆனில் கூறப்பட்டுள்ள சில செய்திகள் வெட்கமும் அதன் வகைகளும்"
வீடியோக்கள்
( தமிழ் )
2018-10-06
"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும் இந்நபிமொழியில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ள ஓரிறைக் கொள்கை அல்லாஹ்வைப் பேணிப் பாதுகாத்தல் என்பதன் விளக்கம் உதவி தேடலும் அதன் வகைகளும் விதியை நம்புதல் சிரமத்துடன் இலகுவையும் அல்லாஹ் வைத்துள்ளதாக இந்நபிமொழி நற்செய்தி கூறுகின்றது."
வீடியோக்கள்
( தமிழ் )
2018-10-06
"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும் இறையச்சம் என்பதன் அர்த்தமும் அதன் முக்கியத்துவமும் தீமைகளைப் போக்கும் நன்மைகள் என்றால் என்ன? நற்குணத்தின் சிறப்பு"
வீடியோக்கள்
( தமிழ் )
2018-10-06
"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும் நபிமொழியில் இடம்பெற்றுள்ள இஹ்ஸான் என்ற சொல்லின் விளக்கம் மரணதண்டனையின் ஒழுங்கு முறைகள். பிராணிகளை அறுப்பதன் ஒழுங்கு முறைகள்."
வீடியோக்கள்
( தமிழ் )
2018-10-06
"முஸ்லிம் சோதனையை எதிர்கொள்வது சுவனம் செல்லவே சோதனைகளெல்லாம் முஸ்லிம்களுக்குப் புதிதல்ல சோதனைகளின் வடிவங்கள் : பொருளாதாரத்தில் நசுக்கப்படல், அரசியல், கல்வி, தொழில் உரிமைகள் பறிக்கப்படல். சோதனைகளுக்கு எவ்வாறு முகம் கொடுப்பது? எவ்வாறு அதிலிருந்து வெளியேறுவது? சோதனைகள் வருவது எமது கொள்கை உறுதியைப் பரிசோதிக்கவே. சமூக நல்லிணக்கம், மத நல்லிணக்கம் எல்லாம் உலக நோக்கங்களுக்காகவே."
புதிதாக சேர்க்கப்பட்டது ( சகல மொழிகள் )
Go to the Top