Subscribe to the mailing list:
Our Choice for you
Pamamaraan ng paggawaga ng Umbra, Hajj at ang pagbisita sa Mosque ng Propeta Muhammad (sas).
Recently Added ( Maranao )
Manga kitab
( Maranao )
2014-01-18
Makampet a Manga Bitiyara Pantag ko Islam
Manga kitab
( Maranao )
2013-03-09
Audios
( Maranao )
2011-03-28
Napapaloob sa audio na ito ang pagsagot ni Ust. Samsudin panuntungan sa mga katanungan mula sa ilang mga kapatid sa Islam. 1-Paraan kung paano maniwala sa kaisahan ni Allah. 2- Ang Pagsasalah lang ba ang dapat gawin?3- Ano ang batayan ng muling pagkabuhay? At marami pang ibang mga tanong tungkol sa Islam.
Audios
( Maranao )
2010-04-28
Pamamaraan ng paggawaga ng Umbra, Hajj at ang pagbisita sa Mosque ng Propeta Muhammad (sas).
Audios
( Maranao )
2007-05-12
Kinambago / Kinadadago o madhab shi’ah
Articles
( Maranao )
2007-01-14
MANGA TADUNTADUM O MUSLIM KO OMAN GAWI-I
Manga kitab
( Maranao )
2006-03-28
So Quran al Karim ago so kiy pema ana iron ko basa a iranon sa pilimpinas
Go to the Top