Subscribe to the mailing list:
Our Choice for you
Recently Added ( Czech )
Books
( Czech )
2015-09-17
Lidská práva v islámu a některé mylné představy
Articles
( Czech )
2015-09-17
Tato drobná knížka vykládá vybraná Boží jména v Islámu. Je vhodná pro každého, kdo vědět, jak muslimové chápou Boha, kdo je to vlastně Alláh? Zároveň je ale vhodná i pro muslimy, protože hovoří o podstatě islámské víry.
Books
( Czech )
2015-06-07
Ženy v islámu Vysvětlení některých rozšířených omylů
Books
( Czech )
2015-03-29
Pevnost muslima, modlitby z Koránu a sunny. Tato nádherná knížečka obsahuje mnoho autentických du’a (modliteb), které se muslim modlí denně i při zvláštních příležitostech.
Books
( Czech )
2014-04-16
Zákaz bití žen v islámu
Books
( Czech )
2013-05-26
Tato publikace stručně vysvětluje poslední Boží náboženství , které nahradilo všechna předešlá náboženství. 1- Co je to islám? 2- Pilíře islámu. 3- Kdo je Posel islámu. 4- Pilíře víry. 5- Co je to Korán. 6- Islám a nemuslimové. 7- Islám a džihád. 8- Vědecká fakta v několika koránských verších.
Books
( Czech )
2013-03-31
Articles
( Czech )
2011-09-24
Co islám říká o terorismu?
Go to the Top