Subscribe to the mailing list:
Our Choice for you
Eleyi ni afikun alaye lori awọn ojuse obinrin musulumi, ti alaye nipa awọn ẹtọ obinrin musulumi si jẹ ohun ti wọn fi tẹle.
Idanilẹkọ yii da lori awọn koko wọnyii: (i) Sise alaye ipo ti awujọ gbe obinrin si pẹlu afiwe rẹ si ipo ti Islam gbe obinrin si. (ii) Sise ni alaye abala diẹ ninu awọn ojuse obinrin musulumi si gbogbo awọn agbegbe ti o nii se pẹlu igbesi aye won.
Eyi ni abala idahun si awọn ibeere ti o jẹyọ lati ibi idanilẹkọ yii.
Abala yii sọ nipa awọn ọna mẹrin ti ede-aiyede ma ngba wa laarin lọkọ-laya, oludanilẹkọ si tun se alaye awọn igbesẹ ti Islam fẹ ki a gbe nigbati ede-aiyede ba waye laarin lọkọ-laya.
Alaye ni abala akọkọ Idanilẹkọ yii da lori awọn koko wọnyii: (i) Sisọ nipa pataki ati anfaani ti o wa nibi igbeyawo, (ii) Sise alaye awọn ojuse lati ọdọ ọkọ si iyawo rẹ, bẹẹ naa ni awọn ojuse lati ọdọ iyawo si ọkọ rẹ, (iii) Sise apejuwe oniranran ede-aiyede laarin lọkọ-laya.
Abala yii ni o gbẹyin idanilẹkọ yii ti o si kun kẹkẹ fun awọn ibeere pẹlu awọn idahun wọn.
Oro waye ni apa yii lori awọn orisirisi ẹkọ ti o yẹ ki a ni akolekan rẹ lori imọ tabi ẹkọ ti a nwa, ti abala akọkọ ninu ibeere ati idahun si gbẹyin rẹ .
Awon eniyan kan maa n gba aawe ninu gbogbo ojo osu Rajab at Sha’baan lehinnaa Ramadan, nje eri wa lori ohun ti won n se yi bi?
Idajo gbigba aawe ninu osu Rajab bi apa kan ninu awon eniyan se maa n se pelu ero wipe osu naa da yato, awon onimimo si ti se alaye wipe adadaale ni gbogbo awon nkan wonyi.
Idahun si ibeere nipa wipe irun ti won n pe ni "solaatur-rogaaibi" ati sise adayanri ojo ketadinlogbon ninu osu Rajab fun awon ijosin kan, se awon nkan wonyi ni ipile ninu esin, idahun si waye wipe adadaale ni gbogbo re je.
Recently Added ( Yoruba )
Videos
( Yoruba )
2016-05-20
Alaye lori Pataki iwa rere ati ipo ti o maa n gbe eniyan de ni iwaju Ọlọhun pẹlu imọran lori sise gbogbo isẹ oloore.
Videos
( Yoruba )
2016-05-19
Itumọ idile alayọ ati ajọse ti o yẹ ki o wa laarin ọkọ ati iyawo rẹ, pẹlu imọran lori bi o se yẹ ki ọkọ maa se daradara si awọn ara ile rẹ.
Videos
( Yoruba )
2016-05-19
Alaye lẹkunrẹrẹ nipa ibẹru Ọlọhun, awọn ẹri rẹ lati inu Alukuraani ati Sunnah pẹlu apejuwe rẹ ni ọdọ awọn ẹni rere.
Videos
( Yoruba )
2016-05-19
Ọrọ nipa awọn okunfa aseju ninu ẹsin ati awọn ohun ti o le dẹkun tabi fi opin si sise aseju ninu ẹsin Islam.
Videos
( Yoruba )
2016-05-19
Alaye ohun ti njẹ aseju ninu ẹsin, ipilẹ ati paapaa aseju ninu ẹsin ati awọn apejuwe rẹ.
Videos
( Yoruba )
2016-05-19
Itẹsiwaju ọrọ lori itan Sa’eed ibn ‘Aamir Al-Jumahi [Ki Ọlọhun yọnu si i].
Videos
( Yoruba )
2016-05-19
Pataki awọn Sọhaba nipa wipe ẹni abiyi ni wọn ati itan ọkan ninu awọn Sọhaba eyi tii se Sa’eed ibn ‘Aamir Al-Jumahi [Ki Ọlọhun yọnu si i].
Videos
( Yoruba )
2016-05-19
Idahun si awọn ibeere ọlọkan-ọ-jọkan.
Videos
( Yoruba )
2016-05-19
Aworan igbeyawo awọn Saabe pẹlu anfaani ti o wa nibi titete fẹ iyawo.
Videos
( Yoruba )
2016-05-18
Alaye lori awọn nkan ti wọn fẹ ki ekeni-keji ọkọ ati iyawo wo lara ara wọn ki o too di wipe eto igbeyawo waye.
Go to the Top