LIsta aplikacija za pametne uređaje ( 1 - 4 od ukupnih: 4 )
CD Program - Mushaf muallim od šejha Halila el Husarija
(Arapski)
2012-04-23
CD putem kojeg je moguće učiti Kur'an na pamet i to sa kiraetom mudževvedom ili običnim tertilom uz uslugu ponavljanja ajeta, kao i pretraživač ajeta i još mnogo drugih odličnih mogućnosti.
CD je odličan za djecu kako bi unapredili svoj hifz na odličan i jednostavan način.
Downloadujte CD u potpunosti - sve foldere - a zatim ih od-zippujte.
Nakon toga program možete već koristiti ili, ako želite, možete ga spržiti na CD i dati nekom kao hediju.
Program (Dževamiul-kelim)
(Arapski)
2012-04-23
Sveobuhvatna enciklopedija hadisa koja sadrži više od 1400 hadiskih izvora, od kojih je 543 skripte koje još nisu štampane, uz dodatak od sedamdeset hiljada prenosioca hadisa.
Ovo izdanje se odlikuje po preciznosti i puzdanosti sadržaja, uz postojanje teškila tj. hareketa na riječima te pomen svakog hadisa u svakom izvoru sa lancem prenosilaca.
Od najbitnijih odlika ovog programa je to što ste u mogućnosti skupiti sve hadise na jednu temu na jedno mjesto.
Program koji služi hadiskim naukama, broj usluga programa prelazi 69 gdje se može naći u About sekciji.
Također, tu je usluga izvoda hadisa, posao koji može uzeti veoma mnogo vremena istraživaču i studentu. Program jednostavno pročita cijelu disertaciju, te sabere hadise i jednostavnim klikom miša dobijete izvod svih pomenutih hadisa, kao što ukazuje na greške unošenja šerijatskih tekstova Kur'ana i Hadisa ako se već nalaze u disertaciji. Tu je i mogućnost stavljanja hareketa na ajete i hadise, kao i još mnogo drugih usluga.
Program Potpuna biblioteka
(Arapski)
2008-04-02
Odličan program na arapskom jeziku koji sabira ogroman broj naslova knjiga, preko 1400 naslova. Uz to, svaka knjiga se može pretvoriti u html kod i još puno toga.
Hutba na dan Arefata 1426 h.
(Arapski)
2007-07-05
Hutba koju je održao Abdulaziz ibn Abdullah Al eš Šejh u mesdžidu na Arefatu dana 9/1/2006 g. odgovara 9/zul hidždžeta/ 1426 h.
Go to the Top