hwehwe ɔdio aniso adeɛ ( 1 - 25 Ma: 262 )
248
ɔdio (ɛne bi)Suratul Jasiyat Asekyere(Akan)2015-12-06
247
ɔdio (ɛne bi)Suratul Ahqaf asikyere(Akan)2015-12-06
243
ɔdio (ɛne bi)Suratu Mohammad Asikyere(Akan)2015-11-29
Go to the Top