sefe qanu nkoide ( 101 - 125 na nmbogu kafo nu nwa: 179 )
79
sefe qannuSurat xafir hacare Na awut(Soninke)2015-03-29
78
sefe qannuSurat fusilat hacare Na awut(Soninke)2015-03-29
66
sefe qannuSuumen kiituIbrahima Jakite(Soninke)2014-12-02
60
sefe qannuHurja kituIsmail Diyani(Soninke)2014-06-24
58
sefe qannuTubuIsmail Diyani(Soninke)2014-06-24
Go to the Top