Ismail Diyani

sero  banganto a DO sero tuwinto Subject Information
tuyade: Ismail Diyani
fo deppe: Awa baka malixirindanni kata silamaxu dinwa a qara jamiat malk saud aga riyadh ada silama xu nya qara nonwa 1416 H.
kafu nde tarixi: 2014-02-09
siti fo deppe: http://IslamHouse.com/461128
kani foni ti qannu sagande nyayi: arabi qanne
hi jonginto tayi ( 95 )
Go to the Top