xald abudu al kafy

sero  banganto a DO sero tuwinto Subject Information
tuyade: xald abudu al kafy
fo deppe: ana geli makkah sare remunya ad bakalori yus kita quran qaranwendi baka qaramoxonu kuliyanwa aga jidah akene al maminya jidah misidundi sudia
kafu nde tarixi: 2014-11-29
siti fo deppe: http://IslamHouse.com/790105
hi jonginto tayi ( 1 )
Go to the Top