ಸಫರ್ ತಿಂಗಳು

ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ವರ್ಗೀಕರಣ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಸಫರ್ ತಿಂಗಳು
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಸಫರ್ ತಿಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಕಾಲದ ಜನರು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಪಶಕುನ ಮತ್ತು ನಿರಾಶಾವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೋ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಕೊಂಡಿಗಳು ಈ ಕಡತದಲ್ಲಿವೆ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/730489
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 1 )
Go to the Top