ಮಿಶಾರೀ ಇಬ್ನ್ ರಾಶಿದ್ ಅಲ್ ಅಫಾಸೀ

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಿಶಾರೀ ಇಬ್ನ್ ರಾಶಿದ್ ಅಲ್ ಅಫಾಸೀ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಮಿಶಾರೀ ಇಬ್ನ್ ರಾಶಿದ್ ಇಬ್ನ್ ಗರೀಬ್ ಇಬ್ನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ನ್ ರಾಶಿದ್ ಅಲ್ ಅಫಾಸೀ. ಇವರು ಕುವೈತ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಅನೇಕ ಶೈಖ್ ಗಳಿಂದ ಇವರು ಕುರ್ ಆನ್ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2014-09-29
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/729751
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 1 )
Go to the Top