deftere quraan jangaande nde jangoowa ahmad nouaynii

alkuraan teduda o kartal renda
tiitoonde: deftere quraan jangaande nde jangoowa ahmad nouaynii
huunde rabbinaande: deftere quraan jangaande nde jangoowa ahmad nouaynii [Mp3 128 Kb].
anda wawindoum jippinde e portablema e xaralaaji kesindi
taariika naatnugol: 2014-06-16
naatirde sowaande: http://IslamHouse.com/658549
jahdooje ( 17 )
1.
simoore fatiha
778.5 KB
Open: simoore fatiha .mp3
2.
simoore baqara
125.9 MB
Open: simoore baqara.mp3
3.
simoore anbiyaa
78.2 MB
Open: simoore anbiyaa.mp3
4.
simoore haji
78.3 MB
Open: simoore haji   .mp3
5.
simoore muuminuun
61.3 MB
Open: simoore muuminuun .mp3
6.
simoore nuur
62.3 MB
Open: simoore nuur .mp3
7.
simoore furqaan
67.9 MB
Open: simoore furqaan .mp3
8.
simoore shuaraa
25.4 MB
Open: simoore shuaraa.mp3
9.
simoore naml
49.6 MB
Open: simoore naml .mp3
10.
simoore shuaraa
34.9 MB
Open: simoore shuaraa.mp3
11.
simoore ankabuut
42.8 MB
Open: simoore ankabuut .mp3
12.
simoore ankabuut
41.9 MB
Open: simoore ankabuut .mp3
13.
simoore dukhaan
19.8 MB
Open: simoore dukhaan.mp3
14.
simoore jaashiya
19 MB
Open: simoore jaashiya.mp3
15.
simoore ahqaaf
15.3 MB
Open: simoore ahqaaf.mp3
16.
simoore muhamad
39 MB
Open: simoore muhamad.mp3
17.
simoore naasi
29.8 MB
Open: simoore naasi.mp3
Go to the Top