Msahafu ulio somwa na msomajiSheikh Ahmad Nuaina

Qurani Tukufu Kadi ya maelezo ya watu wote
Anuwani: Msahafu ulio somwa na msomajiSheikh Ahmad Nuaina
Maelezo kwa ufupi.: Msahafu ulio somwa na msomajiSheikh Ahmad Nuaina kwa upokezi wa Hafswi kutoka kwa aswim,
ambayo imerekodiwa kwa teknologia nakwakiwango chajuu chasauti.
Unaweza kudownload kwakiwango cha juu kwakubonyeza picha ya torrent.
Tarehe ya kuongezwa: 2014-06-13
kiungo kwa ufupi: http://IslamHouse.com/641254
Viambatanisho ( 113 )
1.
Suratutu Al-Fatiha
778.5 KB
Open: Suratutu Al-Fatiha.mp3
2.
Suratu Al-Baqara
125.9 MB
Open: Suratu Al-Baqara.mp3
3.
Suratu Aal-Imran
78.2 MB
Open: Suratu Aal-Imran.mp3
4.
Suratu Al-Nisaa
78.3 MB
Open: Suratu Al-Nisaa.mp3
5.
Al-Maaidah
61.3 MB
Open: Al-Maaidah .mp3
6.
Al-An aam
62.3 MB
Open:  Al-An aam.mp3
7.
Al-Anfaal
25.4 MB
Open: Al-Anfaal.mp3
8.
At-Tawba
49.6 MB
Open: At-Tawba.mp3
9.
Yunus
34.9 MB
Open: Yunus.mp3
10.
Hud
42.8 MB
Open: Hud.mp3
11.
Yusuf
41.9 MB
Open: Yusuf.mp3
12.
Ar-Raad
19.8 MB
Open: Ar-Raad.mp3
13.
Ibrahim
19 MB
Open: Ibrahim.mp3
14.
Al-Hijr
15.3 MB
Open: Al-Hijr.mp3
15.
An-Nahhl
39 MB
Open: An-Nahhl.mp3
16.
Al-Israai
29.8 MB
Open: Al-Israai.mp3
17.
Al-Kahf
32.9 MB
Open: Al-Kahf.mp3
18.
Maryam
21.8 MB
Open: Maryam.mp3
19.
Taha
28 MB
Open: Taha.mp3
20.
Al-Anbiyaa
24.2 MB
Open: Al-Anbiyaa.mp3
21.
Al-Hajj
25.7 MB
Open: Al-Hajj.mp3
22.
Al-Muuminuun
23.7 MB
Open: Al-Muuminuun.mp3
23.
An-Nuur
29.5 MB
Open: An-Nuur.mp3
24.
Al-Furqaan
18.8 MB
Open: Al-Furqaan.mp3
25.
Ash-Shuaraa
31.4 MB
Open: Ash-Shuaraa.mp3
26.
An-Naml
24.5 MB
Open: An-Naml.mp3
27.
Al-Qasas
28.7 MB
Open: Al-Qasas.mp3
28.
Al-Ankabuut
20.2 MB
Open: Al-Ankabuut.mp3
29.
Ar-Rum
16.7 MB
Open: Ar-Rum.mp3
30.
Luqman
11.4 MB
Open: Luqman.mp3
31.
As-Sajdah
7.9 MB
Open: As-Sajdah.mp3
32.
Al-Ahzab
29.2 MB
Open: Al-Ahzab.mp3
33.
Sabaa
18.5 MB
Open: Sabaa.mp3
34.
Faatir
18.2 MB
Open: Faatir.mp3
35.
Yaasin
17.4 MB
Open: Yaasin.mp3
36.
As-Swafat
24.3 MB
Open: As-Swafat.mp3
37.
Swaad
17.6 MB
Open: Swaad.mp3
38.
Az-Zumar
27.5 MB
Open: Az-Zumar.mp3
39.
Ghafir
24.7 MB
Open: Ghafir.mp3
40.
Fusilat
17.1 MB
Open: Fusilat.mp3
41.
Ash-Shuura
17.5 MB
Open: Ash-Shuura.mp3
42.
Az-Zukhruf
18.4 MB
Open: Az-Zukhruf.mp3
43.
Ad-Dukhan
9.1 MB
Open: Ad-Dukhan.mp3
44.
Al-Jaathiya
10.5 MB
Open: Al-Jaathiya.mp3
45.
Al-Ahqaaf
12.9 MB
Open: Al-Ahqaaf.mp3
46.
Muhammad
11.2 MB
Open: Muhammad.mp3
47.
Al-Fat-hi
11.9 MB
Open: Al-Fat-hi.mp3
48.
Al-Hujuraat
7.7 MB
Open: Al-Hujuraat.mp3
49.
Qaf
7.8 MB
Open: Qaf.mp3
50.
Adh-Dhaariyaat
8.1 MB
Open: Adh-Dhaariyaat.mp3
51.
At-Tuur
7.4 MB
Open: At-Tuur.mp3
52.
An-Najm
8.3 MB
Open: An-Najm.mp3
53.
Al-Qamar
8.7 MB
Open: Al-Qamar.mp3
54.
Ar-Rahman
10.5 MB
Open: Ar-Rahman.mp3
55.
Al-Waaqiah
11.8 MB
Open: Al-Waaqiah.mp3
56.
Al-Hadiid
12.7 MB
Open: Al-Hadiid.mp3
57.
Al-Mujaadalah
9.3 MB
Open: Al-Mujaadalah.mp3
58.
Al-Hashri
9.2 MB
Open: Al-Hashri.mp3
59.
Al-Mumtahinah
7.2 MB
Open: Al-Mumtahinah.mp3
60.
As-Swaf
4.2 MB
Open: As-Swaf.mp3
61.
Al-Jumua
3.3 MB
Open: Al-Jumua.mp3
62.
Al-Munafiquun
3.7 MB
Open: Al-Munafiquun.mp3
63.
At-Taghaabun
4.7 MB
Open: At-Taghaabun.mp3
64.
At-Twalaaq
5.9 MB
Open: At-Twalaaq.mp3
65.
At-Tahriim
4.9 MB
Open: At-Tahriim.mp3
66.
Al-Mulku
6.1 MB
Open: Al-Mulku.mp3
67.
Al-Qalam
6.3 MB
Open: Al-Qalam.mp3
68.
Al-Haaqah
5.7 MB
Open: Al-Haaqah.mp3
69.
Al-Maarij
4.8 MB
Open: Al-Maarij.mp3
70.
Nuuh
4.4 MB
Open: Nuuh.mp3
71.
Al-Jinn
5.1 MB
Open: Al-Jinn.mp3
72.
Al-Muzammil
4 MB
Open: Al-Muzammil.mp3
73.
Al-Mudathir
5.4 MB
Open: Al-Mudathir.mp3
74.
Al-Qiyamah
3.4 MB
Open: Al-Qiyamah.mp3
75.
Al-Insaan
5.2 MB
Open: Al-Insaan.mp3
76.
Al-Mursalaat
4.1 MB
Open: Al-Mursalaat.mp3
77.
An-Nabai
3.6 MB
Open: An-Nabai.mp3
78.
Al-Naziaat
3.7 MB
Open: Al-Naziaat.mp3
79.
A’basa
3.2 MB
Open: A’basa.mp3
80.
At-Takwiir
2.1 MB
Open: At-Takwiir.mp3
81.
Al-Infitwar
1.7 MB
Open: Al-Infitwar.mp3
82.
Al-Mutwaf-Fifiin
3.5 MB
Open: Al-Mutwaf-Fifiin.mp3
83.
Al-Inshiqaaq
2.3 MB
Open: Al-Inshiqaaq.mp3
84.
Al-Buruuj
2.1 MB
Open: Al-Buruuj.mp3
85.
At-Twaariq
1.4 MB
Open: At-Twaariq.mp3
86.
Al-A’laa
1.8 MB
Open: Al-A’laa.mp3
87.
Al-Ghaashiyah
1.9 MB
Open: Al-Ghaashiyah.mp3
88.
Al-Fajr
2.9 MB
Open: Al-Fajr.mp3
89.
Al-Balad
1.8 MB
Open: Al-Balad.mp3
90.
Ash-Shams
1.3 MB
Open: Ash-Shams.mp3
91.
Al-Layl
1.9 MB
Open: Al-Layl.mp3
92.
Adh-Dhuhaa
977.7 KB
Open: Adh-Dhuhaa.mp3
93.
Ash-Sharh
611.2 KB
Open: Ash-Sharh.mp3
94.
At-Tyn
755.7 KB
Open: At-Tyn.mp3
95.
Al-Alaq
1.6 MB
Open: Al-Alaq.mp3
96.
Al-Qadr
597.3 KB
Open: Al-Qadr.mp3
97.
Al-Bayyinah
1.9 MB
Open: Al-Bayyinah.mp3
98.
Az-Zilzal
989.2 KB
Open: Az-Zilzal.mp3
99.
Al-Aadiyaat
968.8 KB
Open: Al-Aadiyaat.mp3
100.
Al-Qaariah
1.1 MB
Open: Al-Qaariah.mp3
101.
At-Takaathur
876.5 KB
Open: At-Takaathur.mp3
102.
Al-Asri
390.4 KB
Open: Al-Asri.mp3
103.
Al-Humazah
823.9 KB
Open: Al-Humazah.mp3
104.
Al-Fiil
578.5 KB
Open: Al-Fiil.mp3
105.
Quraish
515.2 KB
Open: Quraish.mp3
106.
Al-Maaun
741.8 KB
Open: Al-Maaun.mp3
107.
Al-Kawthar
328.8 KB
Open: Al-Kawthar.mp3
108.
Al-Kaafirun
586.3 KB
Open: Al-Kaafirun.mp3
109.
An-Nsr
512.8 KB
Open: An-Nsr.mp3
110.
Al-Masad
567.5 KB
Open: Al-Masad.mp3
111.
Al-Ikhlas
351.2 KB
Open: Al-Ikhlas.mp3
112.
Al-Falaq
502.2 KB
Open: Al-Falaq.mp3
113.
An-Naas
595.3 KB
Open: An-Naas.mp3
Go to the Top