60 tirinde yaxaru fore kitendi

sefe qannu Subject Information
tuyade: 60 tirinde yaxaru fore kitendi
sefe nene: Soninke
qaranwu ndana: Ismail Diyani
sagande: Muhammad Kaba
sanqindand: xirinden medemera kompe ado mukunu baraji murira aga rabuwa
fo deppe: Xirise sefe 60 tirinde kamma yaxaru fore kitendi na awutu ilusu nwa na kewara xaraga foronwa ado watte foro salami yaxare su qawa na ke terinka moxosiri fowan qaranwana su ganta atu
kafu nde tarixi: 2014-06-09
siti fo deppe: http://IslamHouse.com/626288
ke aderese dabari ti dabari moxo sireya hi nu me naxa ku nga rini
kani foni ti qannu sagande nyayi: arabi qanne
fo kafunto ( 1 )
1.
60 tirinde yaxaru fore kitendi
82.8 MB
: 60 tirinde yaxaru fore kitendi.mp3
Go to the Top