Hasarinde

sefe qannu Subject Information
tuyade: Hasarinde
sefe nene: Soninke
qaranwu ndana: Ismail Diyani
sanqindand: xirinden medemera kompe ado mukunu baraji murira aga rabuwa
fo deppe: Na wutu Surat Almulk kata al nnas has are ti quranyi asdo sunna hasarindi qulle kebe ga salami nahana ti kara suya aqida nkara ado batye
kafu nde tarixi: 2014-02-09
siti fo deppe: http://IslamHouse.com/461131
kani foni ti qannu sagande nyayi: arabi qanne
fo kafunto ( 17 )
1.
Surat Al Fathatu
39.8 MB
: Surat Al Fathatu.mp3
2.
Surat Almulk ado surt Al Qalam
31.3 MB
: Surat Almulk ado surt Al Qalam.mp3
3.
Surat Al Haqah ado surt Al Marji
30.9 MB
: Surat Al Haqah ado surt Al Marji.mp3
4.
Surat Nuh ado surt Al Jini
24.4 MB
: Surat Nuh ado surt Al Jini.mp3
5.
Surat Al Muzamil ado surt Al Mudathr
24 MB
: Surat Al Muzamil ado surt Al Mudathr.mp3
6.
Surat Al Qiyamah ado surt Al Insan 01
31.2 MB
: Surat Al Qiyamah ado surt Al Insan 01.mp3
7.
Surat Al Qiyamah ado surt Al Insan 02
31 MB
: Surat Al Qiyamah ado surt Al Insan 02.mp3
8.
Surat Al Mursalat 01
15.3 MB
: Surat Al Mursalat 01.mp3
9.
Surat Al Mursalat 02
15.2 MB
: Surat Al Mursalat 02.mp3
10.
Na wutu Surat Nabai kata Anzaat
42.1 MB
: Na wutu Surat Nabai kata Anzaat.mp3
11.
Na wutu Surat Abasa kata Al Inftar
42.6 MB
: Na wutu Surat Abasa kata Al Inftar.mp3
12.
Na wutu Surat Al Mutaffifin
29.1 MB
: Na wutu Surat Al Mutaffifin.mp3
13.
Na wutu Surat Al Incqaqi kata Atarq
32.7 MB
: Na wutu Surat Al Incqaqi kata Atarq.mp3
14.
Na wutu Surat Al Aala kata wa Al Samsu
27.8 MB
: Na wutu Surat Al Aala kata wa Al Samsu.mp3
15.
Na wutu Surat al Al Laili kata Al Zalzalh
25.8 MB
: Na wutu Surat al Al Laili kata Al Zalzalh.mp3
16.
Na wutu Surat Al Aadiyat kata Al Kawthra
30.9 MB
: Na wutu Surat Al Aadiyat kata Al Kawthra.mp3
17.
Na wutu Surat Al Kafirun kata Al Nnas
30.3 MB
: Na wutu Surat Al Kafirun kata Al Nnas.mp3
faidi qadi ( 4 )
Go to the Top