Ang Pananampalataya ng Isang Muslim Aplikasyon para sa iPhone, iPad

apps Ang Pang-kalahatang kard
Pamagat : Ang Pananampalataya ng Isang Muslim Aplikasyon para sa iPhone, iPad
Wika: Tagalog
Maikling Paglalarawan: Isang pagpapaliwanag at paglilinaw sa anim na Haligi ng Pananampalataya at sa kahulugan ng pagsasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah (Laa ilaaha illallaah) at si Muhammad ay Sugo ng Allah na siyang Salita na magpapasok sa isang tao sa Pananampalatayang Islam, kalakip ang paglalahad sa ilang mga paksa na napakahalaga sa isang Muslim at magdadagdag sa kanyang pananampalataya.
Petsa ng Pagdagdag: 2013-09-15
Maiksing kawing: http://IslamHouse.com/440342
Ang kard na ito ay isinalin sa mga sumusunod na wika: Arabic
Mga Nakakabit sa Pahina ( 1 )
1.
Ang Pananampalataya ng Isang Muslim Aplikasyon para sa iPhone, iPad
Detalyadong paglalarawan

 

 

 

 

 

Go to the Top