Tungkol sa website

Ibaba ng Pahina Ang Pang-kalahatang kard
Pamagat : Tungkol sa website
Wika: Tagalog
Petsa ng Pagdagdag: 2011-07-24
Maiksing kawing: http://IslamHouse.com/363216
Ang kard na ito ay isinalin sa mga sumusunod na wika: Arabic
Detalyadong paglalarawan

Pangunahing Impormasyon

 

Itinatag sa

1422-02-01 || 2001-04-24

Lugar

Meteb Street - AlRabwa, Riyadh, Saudi Arabia P.O. Box 29465 Riyadh 11457

Tungkol sa

Grupo ng mga website ng Islamhouse.com para sa pagpapakilala sa Islam sa pamamagitan ng 80 wika o mas marami.

Tungkol sa Kompania

Kami ang grupo ng mga website ng Islamhouse.com para ipakilala ang Islam sa pamamagitan ng 80 wika o mas marami pa na isa sa mga programa ng Islamic Center ng Rabwah sa Riyadh at ang tanggapan ay isang institusyon para sa pagpapalaganap ng Islam na naitatag sa pamamagitan ng pagsisikap ng mga taong nagmamagandang-loob (donors)at mabubuti, naitatag ang tanggapang ito sa utos ni Shiekh Abdulaziz bi...n Abdullah bin Baz (sumakanya nawa ang habag ni Allah) noong 28-08 1414 hijri at ito ay sakop ng pamamahala ng Ministrong pang-Islamiko at mga pagkakaloob, Pagpapalaganap at gabay.

Pangkalahatang Impormasyon

Pangunahing layunin:
Layunin ng website ng Islamhouse.com na ipakilala (ipaalam) ang Islam at mga kabutihan nito para sa mga hindi-Muslim sa pamamagitan ng ibat-ibang wika at ang pagtutuwid sa maling pagkakilala sa Islam at matuklasan ang mga maling impormasyon tungkol dito. Ang pagturo sa mga Muslim nang nararapat sa kanilang paniniwala at pananampalataya ay kabilang sa mga mahahalagang bagay sa r...elihiyon na naaayon sa Ahl Sunnah wal jama'ah at ayon sa pagkaintindi ng mga naunang mabubuting tao (sumakanilang lahat ang habag ni Allah).

Mga Layunin:
[1]Ibayong Pagpapalago sa internet para sa pagtawag tungo sa Allah at pagpapaabot ng mensahe ng islam sa pamamagitan ng mga wika para sa sangkautauhan.
[2]Pagpapakilala sa Islam ayon sa malinis nitong larawan at pagtutuwid sa maruming nitong imahen na iginuhit ng mga kalaban ng islam.
[3]Pagpapalawak ng sakop para sa mga Islamic center sa Saudi Arabia upang maging malawak para sa lahat ng panig ng mundo at hindi lang para sa ilang grupo sa loob ng bansa.
[4] Pagkakaisa ng pagsisikap ng mga Islamic center sa Saudi Arabia at sa iba pang mga islamikong tanggapan at pagkakaroon ng koordinasyon sa pagitan ng mga tanggapang ito sa larangan ng pangkaalamang pagsalin, pagbalik-aral at pagsuri sa antas ng mga nakaraang pagsisikap ayon sa iba't-ibang wika para maiwasan ang paulit-ulit na paggawa at malaman ang mga pagkukulang upang ito ay maisaayos at makumpleto.
[5] Pagbabalik-suri at pagsaayos sa mga lathala sa pagdadawah ito man ay mga aklat, audio at video para sa mga islamikong tanggapan at malaman ang nababagay mula dito upang maipahayag at mailathala ulit, at ito'y pangalagaan sa pamamagitan ng internet atbp., para sa mga susunod pang henerasyon- sa pahintulot ni Allah.

Mga Premyo

Tumanggap ang grupo ng mga website ng islamhouse.com ng apat na premyo mula nang itatag ang website na ito:
[1][2] Tumanggap ng unang antas nang dalawang beses na sunod-sunod nang DIGITAL EXCELLENCE mula sa Ministry of Communications and Information Technology sa Saudi Arabia taong 2007-2006 sa sangay ng Electric Culture.
[3] Tumanggap ng Appreciation Award taong 2007 sa sangay ng Electric culture sa antas ng Arab Countries and Middle East mula sa World Summit Awards na ginanap bilang bahagi ng UN World Summit Information society.
[4] Tumanggap ng Sharjah Award sa UAE sa bulontaryo nitong Gawain sa taong 2010 sa larangan ng Shariah at relihiyon.

Go to the Top