Ang pamilya at ang mga pag-uugali sa Islam Aplikasyon para sa iPhone, iPad

apps Ang Pang-kalahatang kard
Pamagat : Ang pamilya at ang mga pag-uugali sa Islam Aplikasyon para sa iPhone, iPad
Wika: Tagalog
Maikling Paglalarawan: ng bagong pamamaraan [ng paglalarawan at pagpapaliwanag] na ito ay tinangka upang ito ay maipagkaloob sa iyo nang may ganap na impormasyon [at mga kaalaman at kabatiran] ang mga alituntuning-gabay tungkol sa pamilya at ang kahalagahan nito sa Islam; ang pamilya ay itinuring na haligi ng Islamikong lipunan [o pamayanan]. Ang pamamaraan [ng paglalarawan at pagpapaliwanag na] ito ay magbibigay ng kalinawan tungkol sa mga aspeto ng pagpapatupad, ng mga karapatan at ng mga hangganang nauukol sa mga pag-aasawa, pakikipag-ugnayang pamilya (ugnayan sa isa’t isa ng mag-asawa, ng magulang at mga anak, ng mga magkakapatid na lalaki at mga babae) at mga ugnayan sa ibang mga kamag-anakan at mga karagdagang kasambahay ng mag-anak. Ito ay nagpapaliwanag din kung paano pinagtutuunan nang higit na pagpapahalaga ang pangangalaga sa mga karapatang ito tulad ng inilarawan mula sa Banal na Qur’an at mula sa mga mapananaligang [o mga pinagtibay at mapagkakatiwalaang] Sunnah [ni Propeta Muhammad].
Petsa ng Pagdagdag: 2013-09-15
Maiksing kawing: http://IslamHouse.com/440340
Ang kard na ito ay isinalin sa mga sumusunod na wika: Arabic
Mga Nakakabit sa Pahina ( 1 )
1.
Ang pamilya at ang mga pag-uugali sa Islam Aplikasyon para sa iPhone, iPad
Detalyadong paglalarawan

 

 

 

 

 

Go to the Top