Lòng Kính Sợ Allah Qua Sự Nhịn Chay Ramadan

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Lòng Kính Sợ Allah Qua Sự Nhịn Chay Ramadan
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Saaleh bin Muhammad Ali Talib
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Bài thuyết giảng thứ sau với chủ đề “Lòng kính sợ Allah qua sự nhịn chay Ramadan”, trong đó, nói về những lời khuyên hữu ích liên quan đến tháng ân phúc của Ramadan, đồng thời chỉ ra những việc làm tốt đẹp giúp người tín dồ Muslim thực hiện lấp đi thời gian rảnh rỗi của họ, bên cạnh đó, bài thuyết giảng cũng nêu ra tầm quan trọng về việc tương trợ tương ái đến những người anh em đồng đạo nghèo khó và túng thiếu.
Thêm vào ngày: 2012-08-06
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/397648
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Lòng Kính Sợ Allah Qua Sự Nhịn Chay Ramadan
528.9 KB
: Lòng Kính Sợ Allah Qua Sự Nhịn Chay Ramadan.pdf
2.
Lòng Kính Sợ Allah Qua Sự Nhịn Chay Ramadan
3.4 MB
: Lòng Kính Sợ Allah Qua Sự Nhịn Chay Ramadan.doc
Các chủ đề liên quan ( 9 )
Go to the Top