Muhammad Anwa Adam Deco

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Muhammad Anwa Adam Deco
Giới thiệu sơ lược: Muhammad Anwa Adam Deeku: Chuyên môn về ngôn ngữ Hausa và là phó quản lý thư viện của trường Đại Học Ahmad Bello ở Nigeria.
Thêm vào ngày: 2011-02-17
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/334213
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Hausa - Arab (Ả-rập) - Anh - Trung Quốc - Uighur - Thái Lan - An-ba-ni - Malayalam - Uz-béc - Bangladesh - Hà Lan
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top