Abdul Ahad Dawud

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Abdul Ahad Dawud
Giới thiệu sơ lược: Abdul Ahad Dawud: ông tên là David Bin-jaa-meen Al-Kal-daa-ny nguyên là một linh mục của nước Hi Lạp thuộc nhóm Al-Kal-daan, sau khi vào Islam đổi tên là Abdul Ahad Dawud.
Ông sinh năm 1868 tại Armawy nước Ba Tư. Sau khi lớn lên ông đã bắt đầu học tiểu học ở một thành phố trong tỉnh. Vào năm 1886 – 1889 có một nhân viên giáo dục về Isroil tên Canter Puri người Thiên Chúa giáo tìm đến quê hương ông, đến năm 1892 họ gởi ông đến Hi Lạp học tập về triết học và thần học ở khoa Brobogandavid, đến năm 1895 được thụ phong làm linh mục, thời gian đó ông tham gia viết bài cho một số bài báo chuyên nghành, sau khi trở về ông dừng chân tại Istanbul vào năm 1895 để truyền bá số bài vở mà ông đã viết tại các nhà thờ ở phía đông bằng tiếng Anh và pháp.
Ông không ở lại Istanbul bao lâu rồi quay trở về quê hương ông trong năm đó Tại đất nước ông đã tham gia vào nhóm Azarst nói tiếng Pháp, đến năm 1898 trở về nơi ông sinh ra mở trường dạy học miễn phí.
Sau khi nghiên cứu rất tỉ mĩ về các kinh sách củ bằng chính ngôn ngữ gốc ông đã biết được đâu mới là chân lý nên đã vào Islam tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tác phẩm của ông:
1- Muhammad (Saw) giống như trong kinh sách của Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo.
2- Kinh Injil và cây thánh giá.
Thêm vào ngày: 2011-01-15
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/332339
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Trung Quốc - Anh - Bangladesh - Thái Lan - Uz-béc - Uighur - An-ba-ni - Malayalam - Hà Lan - Pháp
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top