Abdur Rosheed Sufy.

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Abdur Rosheed Sufy.
Giới thiệu sơ lược: - Họ và tên: Abdur Rosheed bin Al-Shaikh Aly Sufy.
- Năm sinh: 1964 DL tại Somalia, cha ông là nhà thông thái Shaikh Aly bin Abdur Rohman Sufy (nguyên là Mufty nước Somalia) và ông là người đầu tiên khởi xướng lại Tajweed (qui tắc) đọc Qur’an và các giọng đọc của nước đó, ông đã học hỏi qua các học giả Ulama, đã thành lập nhiều trường học và Trung Tâm giáo dục Qur’an, cuối cùng là xây dựng Masjid tại Mogadishu được đặt tên là Masjid Shaikh Aly Sufy là người chuyên dạy môn tiểu sử Nabi (cầu xin phúc lành và bình an cho Người).
- Ông đã học hỏi Qur’an và các giọng đọc trên tay cha ruột Shaikh Aly Sufy trong suốt khoảng thời gian cha ông giảng dạy ở Masjid, ông đã thuộc nguyên cuốn Qur’an khi ông lên mới lên 10 tuổi, sau đó tiếp tục học tiếp Tajweed do cha giảng dạy theo đường truyền Hafs từ A’sim rồi tiếp tục học tiếp bảy cách đọc khác theo quyển sách Al-Shatibah, ông đã tham gia nghe phân tích quyển Shatibah do mẹ giảng dạy hơn ba lần và đã thuộc lòng luôn sách, quyển sách được soạn theo thể thơ gieo vần viết về bảy cách đọc Qur’an do Imam Waliyullah bin Miroh Al-Shatiby soạn tác giả mất năm 599 H và quyển sách gồm 1173 câu.
- Cũng học từ cha nên đã học thêm kiến thức Nahu (từ ngữ ngữ pháp) và giáo lý theo trường phái Imam Shafi-y, từ đó ông đã sáng lập ra Viện Học Qur’an và đạt được Chứng Chỉ mười giọng đọc của viện học.
- Ông đã được Shaikh Muhammad bin Ismail Al-Hamzany chuyên các giọng đọc sát hạch tại Trường Đại học Al-Azhar và Shaikh Al-Hamzany đã ban cho ông hai phần thưởng về hai đường truyền nối liền đến Nabi (cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người):
+ Thứ nhất: Về mười giọng đọc bằng đường truyền Al-Shatiby và Al-Đâuroh.
+ Thứ hai: Về mười giọng đọc bằng đường truyền Al-Toiyibah của Imam Al-Jazry.
Và ông đã học được từ Shaikh sơ về cách viết Qur’an.
- Sau khi đã hoàn thành việc học tập Shaikh Abdur Rosheed trở về Somalia đứng ra giảng dạy và khi cha ông lâm bệnh tại thì ông đã thay cha làm Imam tại Masjid do cha xây dựng, kế tiếp ông giảng dạy Qur’an tại các Trường Cao Học Islam chi nhánh của Al-Azhar, với hồng ân của Allah ông đã dạy được rất nhiều học sinh về các cách đọc Qur’an tại Somalia và Kata.
- Từ khi đặt chân đến Kata năm 1991 thì ông đã làm việc tại Bộ Ấn Định và Giải Quyết Vụ Việc Islam với chuyên nghành Imam và Khoteeb tại Masjid Anas bin Malik tại Trung Tâm Thương Mại Đâuha. Ông rất cố gắng trong việc truyền giáo và giảng dạy, lớp học ngắn ngày và hội hợp tại Kata và các nước ở Châu Âu, và cũng đã viết thăm Vương Quốc Bahrain rất nhiều lần, đồng thời đã ghi âm rất nhiều Qur’an.
- Trang web riêng: www.abdulrashid.net
Thêm vào ngày: 2010-06-13
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/311825
Go to the Top